Петко Еврев

Петко Илиев Еврев е роден на 1 април 1939 г. в град Ловеч в семейството на д-р Илия Т. Еврев, лекар, краевед и упорит изследовател на историята на Вътрешния Централен Революционен Комитет и причините за залавянето на Апостола на свободата Васил Левски. Тази страст бащата предава на сина си, който започва да му помага и в резултат е завършен и депозиран в Народната библиотека през 1984 г. трудът им „Въпросът за залавянето на Апостола на свободата Васил Левски”, който през 2003 г. е допълнен и издаден в самостоятелна книга. Петко Еврев е архитект урбанист с богата архитектурна, градоустройствена и териториално-устройствена практическа, педагогическа и научна дейност. По негови проекти са построени множество обществени и жилищни сгради и туристически хотели. Разработил е редица градоустройствени планове и териториално-устройствени проекти, планове и стратегии за регионално развитие, научни разработки в областта на градоустройството, териториалното устройство и пространственото планиране. Но в свободното си време продължава ревностно и задълбочено да проучва всички многобройни източници и публикации, всички разнопосочни становища и мнения по въпроса има ли предателство при залавянето на Левски. През 2015 г. излиза от печат книгата „Предател ли е поп Кръстьо? - “за” и “против” , в която представя и анализира множеството проучвания, изследвания, мнения и становища по въпроса за предателството с цел - да покаже, че всеки сам трябва да търси отговор и да заеме собствена гражданска позиция по този болезнен въпрос, както и по много други въпроси от нашето сложно и динамично съвремие. Умира на 12 декември 2020 г. в София.


Публикации:


Публицистика:

БАЙ ВЛАДИМИР/ брой 96 юни 2017

ГРАД ЛОВЕЧ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ/ брой 114 февруари 2019


История:

ИЗ „ПРЕДАТЕЛ ЛИ Е ПОП КРЪСТЬО? „ЗА” И „ПРОТИВ”/ брой 73 май 2015

ЕДНА ТАЙНА КЪЩА/ брой 94 април 2017