ПЕСЕН

Миклош Вереш

превод: Нино Николов

От лицето ми до лицето ти -
години, зори.
От лицето ти до лицето ми -
изгорели гори.

От лицето ми до лицето ми -
пропаст бучи.
Не се взирай в небето си
с отшумели очи!