БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ИЗКУСТВОТО

Герхарт Хауптман

превод: Николай Дончев

*
Истинска метафизическа дейност - това е изкуството.

*
Нематериалната душа иска нематериалното. Всеки краен продукт на изкуството е нематериален.

*
Изкуството е език, т. е във висш смисъл - социална функция.

*
Творението може да бъде сантиментално, но творецът - никога.

*
Ето ти звук, ето ти пространство, ето ти време: а сега създай за пространството и времето одежда.

*
Когато вътрешните възможност изглеждат неизчерпаеми, а животът - много кратък, към действие подбужда мисълта, че в най-малката част изкуство е затворено цялото.

*
Забравяй всичко, което си достигнал и което си завършил. Само в такъв случай ти ще завладееш онова първоначално, което трябва да влезе във всяко произведение на изкуството, като сам негов жив живот.

*
Мраморът не може да гримасничи.

*
Навярно драмата все пак е висшата форма на изкуството. В края на краищата всички мисли се мислят драматично, всичкият живот се живее драматично.

*
Драмата е борба. Най-големият епос се корени в драмата на съпружеската изневяра. Елена, Менелай, Парис и боевете за Троя.

*
Драмата трябва да се движи сама, а не авторът да я движи. Източникът на неговото движение, трябва, както извора на живота, да бъде скрит от всички.

*
Силни съдби - силен живот: затова и народите обичат трагедии и разкази за страстите Исусови.

*
Абсолютното не може да бъде изразено в драмата.

*
Всяка драма е историческа драма. Друга няма.

*
Драмата управлява света, а не театъра.

*
Във всяка драма има черта от педантизъм, когото няма в живота.

*
Колкото фабулата е по-сложна, толкова характерът е по-слаб. Колкото фабулата е по-проста, характерът е по-богат.

*
„Формата е тайна за мнозинството”. Формата е тайна за всички.


сп. „Листопад”, г. 4, кн. 6-7, 1923 г.