НИЕ

Владимир Фирсов

превод: Христо Черняев

Несгрешили в мъгли,
неповехнали в дим,
на земята дошли,
със земята вървим.
Мъжка сила личи
в работливата длан,
а наште черни очи -
синева - океан.
Радост в топлата гръд
като слънце блести
от рождения кът,
от изгрели мечти.
Ние носим така
вечна пролет със нас
и сме светла дъга
над Сибир и Кавказ.
Сред полята свисти
вятър, чист като смях.
И зарили бащи,
продължаваме тях!
Като живи са те
и чрез нас вдигат ръст,
щом вихрушка мете,
щом потеглим на мъст,
щом поиска ни брат
помощ в трудния ден…