НЕ ЗНАМ ДАЛИ ЗЕМЯТА ВЪРТИ СЕ ИЛИ НЕ…

Велимир Хлебников

превод: Татяна Любенова

***

Не знам Земята дали върти се или не,
зависи от това как ще се смести словото в реда.
Не знам били ли са маймуни баба ми и дядо ми,
както не знам дали бих искал сладко или кисело.
Но знам, че искам да кипя, че искам слънцето
и жилите на моите ръце да имат трепет общ.
И искам звезден лъч да се целува с лъч от моите очи,
както на кошутата с елена (о, техните очи прекрасни!).
Бих искал, когато целият трептя,
общият ни трепет към вселенския да се прибави.
Да вярвам, искам, че има нещо, дето остава,
когато косата на любимата, например, заменя времето.
Аз искам да извадя извън скобите
на множителя общ, съединяващите ме
Слънце, небе, бисерна страст.

1909 г.

—————————–

***

Слоновете се блъскаха със бивните си тъй,
сякаш са бели камъни
в ръката на художника.
Елените заплитаха рогата си така,
сякаш ги свързваше старинен брак
с взаимни увлечения и взаимни изневери.
Реките се вливаха в морето тъй,
сякаш ръката на единия душеше шията на другия.

1911 г.


***

Я не зная, Земля кружится или нет,
Это зависит, уложится ли в строчку стлова.
Я не знаю были ли моими бабушкой и дедом
Обезяный, так как я не знаю,
хочется ли мне сладкого или кислого.
Но я цнаю, что я хочу кипеть и хочу чтобы солнце
И жилу моей руки соединила общая дрожь.
Но я хочу, чтобы луч звезды целоваллуч моего глаза,
Как олень оленя (о, их прекрасные глаза!).
Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет
Приобщился вселенной.
И я хочу верить, что есть что-то, что остается,
Когда косу любимой девушки заменить,
например, временем.
Я хочу вынести за скобки общего множителя,
соединяющего меня,
Солнце, небо, жемчужную пыль.

1909 г.

—————————–

***

Слоны бились бивнями так,
Что казались белым камнем
Под рукой художника.
Олени заплетались рогами так,
Что, казалось, их соединял старинный брак
С взаимными увлечениями и взаимной неверностью.
Реки вливались в море так,
Что казалось: рука одного душит шею другого.

1911 г.