ВИЕТНАМСКА ВОЙНА

Невзат Юстюн

превод: Иван Коларов и Стефка Първанова

Двеста и петдесет хиляди деца,
деца - и то какви!
Двеста и петдесет хиляди стенания,
стенания - и то какви!
Двеста и петдесет хиляди мълчания,
мълчания - и то какви!
Един милион пръсти
                     върху спусъка -
ето виетнамската война
от едната страна.
А от другата:
пълна с отстъпления,
пълна с настъпления;
пълна с омраза и злина,
пълна с любов с добрина;
пълна,
пълна,
пълна с ярост и копнения,
пълна с труд и пот.
И самите ний растем,
пълни със живот.