ЯПОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ

превод от френски: Никола Джеров

Песни и труд

ОРИЗИЩЕТО ПРЕДИ ЗОРИ

Не е ни съмнало, още е здрач,
аз съм на нивата - плевя тревата.
Но що е това? Що ми парна ръката? -
Росните капки на долината?
На моята мъка горчивият плач?


И НА СЪН

Още щом се свечери,
падам уморен за сън.
И сънувам - пак съм вън
и това, що от зори
върша, и в съня дори
продължавам: злак по злак
чистя бурените пак!


ПЕСЕН НА ДЪРВАРЯ

Недалече, вдън гори
бедна се колибка крий
и гладува там дърваря:
ни картофена попара,
ни ориз да си свари!

И от тъмния си кът
гладното мишле наднича.
Те и двама си приличат:
щом не режат, не гризат -
нямат що и да ядат!