МЕЧТАЕЙКИ ЗА НЕГО…

Оно-но Комаци

превод: Георги Ангелов

***
Мечтаейки за него,
съм заспала.
И той дойде в съня ми.
О, ако знаех,
нямаше да се събудя.