ПОДОБИЕ БОЖИЕ

Eлена Шустрякова

превод: Красимира Василева

ПОДОБИЕ БОЖИЕ

Да ни припомнят често се нуждаем,
че ние сме подобието Божие.
В сърцето си това да осъзнаем
със същността си, с разума и с кожата.

Да видим сякаш от високата обител
какво замисляме и сеем,
как бързо си предаваме мечтите
и само да рушим умеем.

В Христовото чудесно огледало
ще зърнем двойно отражение.
Той - чист и греещ в бяло,
а ние - мътното изображение.

Приличаме ли си? Има ли сходство?
Не е ли само празни думи?
Слепци за Неговото превъзходство,
оставаме си нисши и безумни.

Да ни припомнят често се нуждаем,
че ние сме подобието Божие.
В сърцето си това да осъзнаем
със същността си, с разума и с кожата.

Тогава чак ще можем да обичаме
и близките, и непознати хора.
По вяра на Исус ще заприличаме
и ще лекуваме душите от умората.

И да опазим свойта святост
ще се стремим безкрайно много.
Тъй този свят ще види по делата ни
що значи Божие подобие.


МАЙЧИНА МОЛИТВА

О, Боже, тъй е кратък пътят земен.
Поиска да гаси свещта ми вятърът.
Но аз Те умолявам - не ме вземай,
докато още трябвам на децата си.

Ти можеш да лекуваш всяка болест,
да ме простиш и да приемеш покаяние.
Защото вярната любов е Твоята
и знаеш за телесните страдания.

Измина път от яслата до кръста,
о, Ти си Бог, приел човешки образ.
И Твойта доброта е непресъхваща,
и вечността за Тебе е възможна.

Бди над децата ми в житейските несгоди
и не допускай да останат без защита.
Аз вярвам, че молитвата ми може
да ги спаси - тя в сълзи е измита.

О, Боже, тъй е кратък пътят земен.
Поиска да гаси свещта ми вятърът.
Но аз те умолявам - не ме вземай,
докато още трябвам на децата си.


ПРЕЧИСТАТА ДЕВА МАРИЯ

Пречистата Дева Мария,
по плът и по кръв жена земна,
под сърцето си носеше Месия
и го топлеше с любов неизменна.

А Йосиф, вярващ в Ангела Божи,
се молеше с нея в нощта.
Във вертеп Витлеемски, не в ложе
Младенецът се яви на света.

И нямаше нежни коприни,
ни завивки, ни красиви дантели.
На земята ни тъмна и изстинала
Син Небесен дойде във мизерия.

Но ето че звезда тържествуваща
показа на всички знамение.
Роди се Христос! Алилуя!
Той е пратен от Отец за спасение!

Че ние отчаяно плачем
във студ, нищета и тревога
и са слепи очите ни в здрача,
когато не виждаме Бога.

Затова се роди Син човешки -
с любов да очисти сърцата
от заблуди и минали грешки,
с чудеса да възражда душата ни!

И живота, минаващ на всуе,
Христос с благодат озари.
Рождеството се случи! Алилуя!
Вертеп или храм? Избери!