ВЪЗДУХЪТ НА ПОЕЗИЯТА

Евгения Шарова

превод: Татяна Любенова

ВЪЗДУХЪТ НА ПОЕЗИЯТА

В прохлада нощна, в шепот на листа,
внимавайки за своите движения,
сред моята есенинска Москва
надежда търся, щастие, вдъхновение.

Москва богата е на нови рими.
Като искри са - светят и изгарят.
А аз съм странник, търсещ пилигрим!
Кръв пия от Квасир и вдъхвам вятър.

Пробягват сенки в дефилето лунно
и звезден дъжд над нас ще се пролее.
А на въпроса: „Ний защо сме тука?”,
кънтящо, ехото ще се изсмее.

Нов ден очакващ, въздухът застива,
секунда само, вятър ще разсее,
което все още от мене има,
но отговор ще диря пак след време.

—————————–

БЛАГОДАРЯ

За равнодушието ти - благодаря!
То ме спаси от безразсъдство.
И нищо, че опали моята душа,
с безумството се справих бързо!

Благодаря, че тъй и не разбра
моите мисли, чувства и желания.
Ти всъщност не си спомняше за тях,
уви, не с мен си търсил ти послания.

Аз нямах повод да се усъмня,
че са напразни моите стремления…
Пораснах и успях да се смиря,
научих се на самоуважение!

И справих се, докрай скъсила нерви,
изтръгнах те от мен като коприва.
А ти не знаеше за любовта ми първа -
безсмислена, безвестна, мълчалива…

—————————–

ЗАСТИНАЛ ЖИВОТ

Само час до разсъмване има,
пак нощта излетя като миг.
Ала отговор аз не намирам
в свойте сънища като мъгли.

И защо сърцето изстина,
има в погледа само тъга…
И тече всичко, знам… А застина
под леда мойта жива река…

Аз все щастие чакам ли, чакам,
ала неговите платна
се изгубиха в морската бездна.
А в душата - безкрайна тъга…

—————————–

МНОЖАТ СЕ МИСЛИТЕ

Мисли множат се, събития мяркат се,
може безгрижие да ни обхване.
В този свят ние сме просто любители,
пясъкът ситен на Времето в дланите.

И ще зачеркнем живяно, преминато,
с пепел виновни глави ще посипем…
Нека на прах стане нашето минало…
По равно от тази печал ще отсипем.

Някой по рафтовете ще нарежда:
мъдрост за мъдрия; за вечността - вечното…
И като пъзел света ще подреждаме.
Може да станем и по-човечни…

Определеното става проклятие…
Късно, уви, ни идват прозрения -
пътят до храма е толкова кратък.
Ще се забрави - като привидение…

Молим се, вместо да се покаем.
Покрай мишена се мярва възмездие.
На паметта се полюшва махалото,
по острието се стича Времето…

—————————–

ЩЕ НИ ПРОСТИ ЛИ ЗЕМЯТА

Отдавна няма в нас ни съвест, нито страх,
във алчността по-страшни сме от зверовете!
Ще се отръска като куче, Земята ни от нас,
от нейната повърхност ще бъдем ний пометени…

И капки във Вселената - ще се разпилеем.
А някой ще намери найде друг подслон…
Съмнения гнетят ни, че е безполезно:
такива като нас - не чакат в ничий дом.

По същността си ний сме молекулярен хаос,
ала Творецът зърно-разум в нас е вложил.
И нека да опитаме от тези преди нас,
от дядовци, бащи - да съхраним що можем.

Защо да си седим, очакващи бедата!
Сами да си помогнем и да се променим
ще можем, може би, когато със делата
заслужим си живота, а Земята ни прости!

—————————–

ЩЕ ИЗЧЕЗНА

Ще изчезна…
И може след хиляда лета да се върна,
в мига, когато са ме забравили
и от живите няма никой силуета ми да узнае
във рисунката полуизтрита…
Без на чудо да се надявам,
свободата си ще намеря и две бели криле ще разперя.
И без страх от високото, от покрива ще се оттласна.
В неизвестното ще прекрача, огледалата разбила.
Над заспалия град все по-високо ще се издигам.
Ще летя в неизвестното, и в един миг
като сън ще се разсея,
а от моята песен ще остане единствено ехо…

Само бяло перце ще легне на нечия длан,
дар случаен от поднебесието…

—————————–

МИШКИТЕ ПЪРВИ НАПУСКАТ КОРАБА

Мишките винаги първи напускат кораба…
Страх? Отчаяние? Или пък нещо с нервите?
Или с инстинкт животински главно усещат -
просто побягват… така, и съвсем не умуват…
А пък човекът… уж разумен се счита…
Вярва в съдба, провидение или в брътвежа на лудите…
Кръсти се, моли се… и на късмета разчита…
И на платната - ако на вятъра случи.
Мишките бягат… сенки по мократа палуба…
Може би ще се върнат в дома?… ала трябва ли…
Гневно кипи океанът, търпениe няма…
Не, не напускай кораба, капитане Успяване!


ВОЗДУХ ПОЭЗИИ

В ночной прохладе, в шорохе листвы,
Боясь спугнуть нечаянным движеньем,
На площадях есенниской Москвы
Ищу надежду, счастье, вдохновенье.

Москва щедра на россыпь новып рифм.
Они, как искры, обжигая, светят.
Я - странник, я - искатель, пилигрим!
Я кровь Квассира пью, вдыхаю ветер.

Мелькают тени в лунном дефиле,
И россыпь звезд дождем на мир прольется,
А на вопрос: „Зачем мы на Земле?”,
Лиш только ехо гулко отзовется.

Застинет воздух в ожиданье дня,
Еще секунда, и развеет ветром
Все, что к утру осталось от меня,
Но я вернусь возможно, за ответом…

—————————–

БЛАГОДАРЮ

Благодарю тебя за равнодушье,
Оно спасло меня от безрассудства.
И пуст мне больно опалило душу,
Смогла я все же справиться с безумством!

Благодарю за то, что ты не понял
Всех моих мыслей, чувств и ожиданий,
Ты обо мне практически не помнил
И не со мной (увы!) искал свиданий…

Ты не давал мне повод усомниться
В том, что напрасны все мои стремленья…
Я, быстро повзрослев, смогла смириться,
Экзамен сдав на самоуваженье!

Я справилась, дотла сжигая нервы,
И вырвала из сердца, как крапиву.
А ты не знал, что был любовью первой -
Бессмысленной, безвестной, молчаливой…

—————————–

ЗАСТЫВШАЯ ЖИЗНЬ

Остается лишь час до рассвета,
Ночь опять пролетела, как миг.
Не смогла отыскать я ответа
В сновиденьях туманных своих.

Почему мое сердце остыло,
А во взгляде одна лишь тоска…
Все меняется…Только застыла
Подо льдом моей жизни река…

Как Ассол, ожидая я счастья,
Но, как видно, его паруса
Затерялись в пучине ненастья…
И в душе лишь тоска без конца…

—————————–

МНОЖАТСЯ МЫСЛИ

Множатся мысли, мелькают события,
Можно отдаться на милость безпечности…
Мы в этом мире - всего лишь любители,
Мелкий песок на ладонях у Вечности…

Перечеркнем то, что пройдено, прожито,
Пеплом посыплем повинные головы…
Пусть перемелется в пыль наше прошлое…
Приступ печали поделится поровну…

Может быть, кто-то разложит по полочкам:
Мудрое, к мудрому, вечное - к вечному…
Мир, словно пазл, соберем из осколочков.
Божет быть, станем чуть-чуть человечнее…

Предназначение станет проклятием…
Поздно, увы, к нам приходит прозрение -
Путь недалек от чертогов до паперти…
Пусть все забудется, как наваждение…

Молимся вместо того чтоб покаяться…
Мимо мишени проходит возмездие…
Маятник памяти мерно качается,
Медленно время стекает по лезвию…

—————————–

ПРОСТИТ ЛИ НАС ЗЕМЛЯ

В нас нет уже давно ни совести, ни страха,
Мы в алчности своей страшнее всех зверей!
Мне кажется, Земля, встряхнувшись, как собака,
Смахнет однажды нас с поверхости своей…

И разлетимся мы, как капли, по Вселенной.
Возможно, кто-нибудь другой приют найдет…
Сомнения гнетут, что все попытки тщетны:
Таких, как мы сейчас, - никто нигде ве ждет.

Ведь кто, по сути, мы - молекулярный хаос,
Но разума зерно в нас вложено Творцом.
Попробуем сберечь хоть то, что нам досталось
От тех, кто жил до нас - от дедов и отцов.

Зачев сидет и ждать каких-то катаклизмов -
Помочь самим себе и что-то изменить
Мы сможем лишь тогда, когда своею жизнью
Прощение Земли сумеем заслужить!

—————————–

Я ИЗЧЕЗНУ

Я изчезну…
Возможно, вернусь через тысячу лет,
В то мгновенье, когда обо мне навсегда позабудут.
И никто из живущих не сможет узнать силуэт
В полустертом рисунке…
Почти не надеясь на чудо,
Обретаю свободу, разправив два белых крыла.
Не боясь высоты, оттолкнусь от поверхности крыши
И шагрун в неизвестность, разбив за собой зеркала.
Поднимаясь над городов сонным все выше и выше
Я лечу в никуда и, однажды, растаю, как сон,
И останется эхом моя недопетая песня…

Только белое перышко ляжет на чью-то ладонь,
Сас длучайный подарок заоблачного поднебесья…

—————————–

КРЫСЫ КОРАБЛЬ ВСЕГДА ПОКИДАЮТ ПЕРВЫМИ

Крысы корабль всегда покидают первыми…
Трусость? Очаянье? Или же что-то с нервами?
Или инстинктом звериным главное чувствуя -
Просто бегут…просто так, и съвсем не мудрствуя…
А человек…разумным считается…вроде бы…
Верит в судбу, провиденье и бред юродивых…
Крестится, молится… и на авось надеется…
На паруса - пока ветер не переменится…
Крысы бегут… только тени скользяг по палубе…
Может, вернуться домой?… да вот только надо ли…
Гневом кипит океан, потеряв терпение…
Не покидай корабля, капитан Везение!