ПЕТ ВЕКА

Александър Геров

ПЕТ ВЕКА

           „Съньо льо, съньо, ти мой душманино”
                                         народна песен

Цяла нощ плаках мъчително по този петвековен
мъчителен сън на народа.

—————————–

КЪМ МОЕТО СЪРЦЕ

Моторче, моторче, как не се умори
                                           да умираш.

—————————–

НА НАДЯ ПОПОВА

Ела ми на гости -
да ме огрее слънцето.

—————————–

ХАРАКТЕРИСТИКА

Подлецът пише стихове и проза.
В пиесите дори е той добър.
Той може да те сплаши със угроза
или да стане червей за хатър.

Той може важна служба да заема,
в професията си да бъде спец,
да създаде дори една поема
и пак по същество да е подлец.

—————————–

КЪМ ЖЕНИТЕ

Вашата слабост ли ви научи
винаги да лъжете?

—————————–

СТАР ВДОВЕЦ

Намерих единия си чорап.
Господи, какво щастие.

—————————–

БЕЗДОМНО КОТЕ

Пусни го вкъщи,
мъчно ми е за него.

—————————–

ЗЕМНО КЪЛБО

От три години насам
на земното кълбо
няма седмица без наводнение,
без земетресение
или без преврат.
Това в края на краищата
трябва да накара хората да
                                  поумнеят.

—————————–

ЗАЩО

Сред тържества и веселия
защо майките и бащите плачат,
когато синовете им отиват
                                      войници?

1971-1989