ПРЕОБЪРНАТИЯТ СВЯТ

Валерий Хатюшин

превод: Дафинка Станева

Такава е дяволската логика на американо-европейските агресори и отрепки, а заедно с тях и на Генералния секретар на ООН  Пан Ки Мун: авиационните удари по Сирия и Ирак са хуманитарна помощ от западния свят. Но хуманитарната помощ за Донбас - това е въоръжено нашествие.

Страната на дявола - САЩ - създава преобърнат свят, в който доброто и злото трябва да си сменят местата, в който черното трябва да е бяло, а бялото - черно. И светът някак си мълчаливо-изплашено наблюдава това преобръщане. Редките протести мигновено се осмиват от “свободните” СМИ, опровергават се от трибуната на ООН и се потискат от силовите структури. ООН става рупор на сатанизма.

Информационната иреалност стремително обхваща масовото съзнание: на хората се внушава това, което го няма, а това, което го има, не се осветлява - или се позори, или гръмогласно се отрича.

Ние вече съществуваме в този преобърнат свят. Не, не случайно на Първия (държавен) телеканал в началото на тази година се появиха шестолъчни звезди (сега наполовина ретуширани, но тези, които трябва, ги видяха).

Ционизираната пропаганда с ускорено темпо строи този преобърнат свят и вече не скрива своята дяволска същност.

В Западна Европа и на американския континент на дясната ръка на новородените се инплантират чипове.

В Русия от следващата година се въвеждат електронни лични карти. Антихристът вече влезе на стълбището. Утре ще почука на вратата на всеки от нас.

30.09.2014 г.