ЕДНОСТИШИЯ

Владимир Вишневски

превод: Литературен свят

***
Не опошлявай любовта ми със съгласие…

***
Няма време за бавни танци.

***
Все повече хора пазят нашата тайна…

***
Мадам, извинете, но не съм археолог…

***
По телефона изглеждате по-добре…

***
Умирам, но за това - по-късно…

***
Трябва да се живее така, че да не кажат: „Умря”.