ПАРТИЯТА НА НОВИЯ ЛИБЕРАЛЕН РЕД

Дмитрий Горчев

превод: Литературен свят

Задачата на Партията на Новия Либерален Ред е установяването на новия либерален ред в целия свят.

Всеки човек, влязъл в Партията, автоматично се назначава за неин Председател и Президент на Русия. Как той ще осъществява пълномощията си - това Партията не я вълнува. Партията я вълнува скорошното настъпване на Всеобщия Либерализъм и Щастие със същевременното унищожение на Консерватизма и Нещастието в съответствие с Планове за Спасение №№ 1, 2 и 3, а така също установяването на Идеалното устройство на света.

Влизането в в Партията и излизането от нея са свободни. Човек, изхвърлен от Партията, подлежи на незабавно унищожение.

Партията не се кандидатира в Реакционната Държавна Дума и бойкотира всичките й решения. Член на Партията, изпълнил поне едно решение на Реакционната Държавна Дума, се смята за Враг на Свободата и Щастието и се изхвърля от Партията.

Източник на финансиране на Партията са Либералните Ценности, които се формират за сметка на членския внос. Членският внос е 12 стотинки ежедневно. Внос предварително не се приема и ресто не се връща. В случай на неплащане на внос от член на Партията, той се смята за условно изхвърлен и е длъжен да носи на гърба си Свастика. За носене на Свастика се взема Глоба. Размерът на Глобата е произволен. В случай на неплащане на Глобата членът на Партията се смята за изхвърлен и се унищожава.

Ръководството на Партията се осъществява отвън.

Партията оказва материална помощ на обикновените си редови членове. Обикновен редови член на Партията може да бъде само един. Останалите членове на Партията са Почетни Членове. Всеки, оказал материална помощ на редовия член, също се назначава за Почетен Член и сам материална помощ от Партията не получава.

Решенията за размера на материалната помощ се вземат чрез открито и свободно гласуване от обикновените редови членове. Всеки глас на Почетен Член се равнява на три гласа на обикновения редови член и при гласуване не се вземат предвид. Избиране и преизбиране на обикновени редови членове не са предвидени.

След идването на Партията на власт всички нечленове на Партията се унищожават, а самата Партия се разпуска. Членският внос след разпускането на Партията се пази до специално нареждане.