ЗА ЮПИТЕР, БИКОВЕТЕ И РУСИЯ

Валентин Катасонов

превод:  Литературен свят

Икономическата война като трагедия и фарс 

Понастоящем сме неволни зрители на спектакъл, разиграван на сцената на театъра на абсурда. Пиесата може да бъде отнесена едновременно към два жанра: трагедията и фарса. Нарича се «Икономическата война срещу Русия». А театърът на абсурда е днешната система на международната търговия и Световната търговска организация (СТО).

Съвременният свят: «Юпитер», «биковете» и «кошарата», наречена СТО

Международната търговия отдавна е станала театър на абсурда. По простата причина, че в международната търговия в продължение на много десетилетия действа системата на двойните стандарти. Още в древен Рим казвали: Quod licet Jovi non licet bovi (лат.). Тоест: «Което е позволено Юпитер, не е позволено на бика». «Юпитер» на съвременната международна търговия е Западът, особено Съединените Щати на Америка. Така нареченият «златен милиард». Даже не самият «златен милиард», а неговите финансови, политически и духовни пастири, които съставляват «златния милион» и се причисляват към полубоговете.

В ролята на «биковете» се оказаха страните от периферията на световния капитализъм. В които живеят няколко «мръсни милиарда». За да не се разбягат «биковете», за тях беше създадена «кошара» под наименование Световна търговска организация (СТО). Това стадо «мръсни бикове» рано или късно трябва да бъде принесено в жертва на «Юпитер».

В стадото «бикове» в началото на 1990-те г. попадна и нашата страна. Под шума от разрушаването на СССР и създаването на РФ в нашата страна бе ликвидиран държавният монопол върху външната търговия и държавният валутен монопол. Бяха приети куп закони за либерализация на външноикономическата сфера. Започна ускорена «интеграция» на «суверенна» Русия в стадото «бикове». Окончателната «интеграция» на Русия в международната търговия завърши преди две години: на 22 август 2012 г. хитрите слуги на Юпитер успяха да я замъкнат в «кошарата» с надпис «СТО».

В древен Рим Юпитер имал множество ипостаси (повече от десет). Те се променяли в зависимост от текущата икономическа и политическа конюнктура и интересите на римската аристокрация и императорската власт. Той можел да бъде Юпитер Либертас, т.е. могъл да се изявява като поборник на свободата. В други времена ставал Юпитер Терминус, т.е. охранител на границите. Нерядко този бог се превръщал в Юпитер Феретриус, олицетворяващ войната и победата. И съвременният «Юпитер» мени своите ипостаси (по-точно - маски). През 1930-те години, когато светът пребивава в агонията на икономическата криза, Западът затвори икономическите си граници, тръгвайки по пътя на автаркическото развитие. Това бе епохата на Юпитер Терминус. След Втората световна война и особено след края на «студената война» богът се престори на Юпитер Либертас, изповядващ идеалите на либерализма, свободната търговия, ликвидирането на националните митнически граници, трансграничного преместване на капитали, глобализацията. Юпитер Либертас под сладките звуци на вълшебната флейта на либералните идеолози започна да примамва «биковете» от целия свят в глобалната си кошара. Макар че това дори не е кошара, а концлагер. Но за да не се появят у «биковете» никакви подозрения, на вратите на кошарата бе сложена табела с много солидно название: «Световна търговска организация».

Днес Юпитер е свалил всичките си маски, оголила се е зверската му муцуна. Оказа се, че той е Юпитер Феретриус  - бог на войната. Това се прояви във факта, че съвременният «Юпитер» обяви и започна да разгръща мащабна икономическа война срещу руския «бик». Минаха по-малко от две години от момента, когато този «бик» се озова в «кошарата» СТО, а той вече показва опърничавия си характер, позволил си е да не се подчинява на «Юпитер».

Юпитер Феретриус и икономическата война срещу Русия

Да оставим алегориите и да се замислим над събитията от последните месеци, които могат да бъдат наречени «икономическа война». Етапите от тази война са:

1) заплахи за икономически санкции срещу Русия от страна на Вашингтон;

2) начало на «точкови» санкции на Вашингтон срещу Русия (създаване на «черен списък» на физически и юридически лица от РФ);

3) преход на Вашингтон към «секторни» санкции срещу Русия (вече са въведени санкции срещу сектора за нефт и газ и сектора на военната промишленост, наред е банковият сектор);

4) Включване на съюзниците на Вашингтон към икономическите санкции срещу Русия (такова включване започна паралелно с въвеждането от Вашингтон на собствените му санкции, то продължава и досега);

5) ответни акции на Русия (забрана на внос на селскостопанска продукция от страните, участващи в икономическите санкции на Запада срещу Русия; забрана на полети на самолети на тези страни над територията на РФ и т.н.).

Първите четири фази още не са икономическа война, а само икономически санкции към Русия. Русия е само цел, обект. Войната винаги предполага «взаимност», двустранен обмен на удари. На петата си фаза събитията вече могат да бъдат наречени с пълно основание икономическа война между Русия и Запада.

Съдейки по всичко, «маховикът» на икономическата война ще продължи да се движи и по-нататък. С известна степен на достоверност могат да бъдат предсказани следващите акции от страна на «Юпитер». За нас такова предвиждане е крайно необходимо, за да действаме изпреварващо.

Икономическата война: какво още може да се очаква от «Юпитер»?

Например, аз съм убеден, че ще бъдат въведени секторни санкции срещу руските банки (сега това са «точкови» санкции против няколко банки). Следователно трябва да не чакаме тези санкции, а да започнем преустройство на нашата банкова система. А то трябва да започне с промяната на днешния «автономен» статус на Центробанк, да стане тя наистина държавна институция. А така също да се преустрои моделът на паричната емисия, да започнат да се пускат рубли не под валутните резерви, а под инвестиционните потребности на родната икономика. Без суверенна парично-кредитна система Русия е обречена да загуби икономическата война. Говоря за това специално, защото в нашето общество и дори сред нашите политици и държавни дейци съществува  лекомислено отношение към икономическата война (представяно като проява на «патриотизъм»).

Не трябва да си оракул, за да предскажеш неизбежността от арести на наши активи (особено държавни активи) зад граница. Решението на Хагския съд по иска на чужди инвеститори от ЮКОС Русия да изплати 50 млрд. дол. компенсации - даже не е намек, а страшно предупреждение към Русия. Ще започнат арести на наши активи и съдебни искове по целия свят. Това също са акции от икономическата война, при това още по-мощни, отколкото «точковите» и дори «секторните» санкции. Следователно, необходима е извънредна държавна програма по връщането на чуждестранните активи в Русия или най-малко преместването им в безопасни «пристанища». А същевременно и подготовка на нашите насрещни искания към Запада. За двадесет години «реформи» от Русия бяха изнесени активи, ресурси, пари на суми, изчислявани на стотици милиарди и дори трилиони долари. Все някога войните (вкл. икономическите) свършват, противниците сядат на масата за преговори и си предявяват взаимно насрещни претенции. Именно така било през 1922 г., когато се провежда международната икономическа конференция в Генуа. Западът поискал от нас погасяването на дълговете на царското правителство и дългове по военни кредити на сумата 18 млрд. зл. рубли. А съветската делегация поискала сумата от 38 млрд. зл. рубли (компенсация за вредите, нанесени от икономическата блокада и интервенцията на бившите «съюзници»).

СТО като «театър на абсурда»

В кратка статия е невъзможно да се направи дори малък обзор на акциите, които могат да се очакват от «Юпитер» в близките месеци. Ще обърна внимание само на една такава акция. Това са съдебните конфликти в СТО. Обект на тези конфликти ще стане Руската Федерация. Основанието - нарушаването от нея на правилата на СТО в резултат въвеждането на «незаконни» ограничения и забрани върху вноса на стоки от страните на «Юпитер». Засега става дума само за селскостопански внос. Но кой знае, може би ще ни се наложи да забраним вноса и на други стоки. Войната си е война. Даже ако се нарича «икономическа». А господата от СТО заплашват руския «бик»: ти нямаш право на отбрана, всяка отбрана противоречи на правилата на «кошарата». Напомнят на «биковете», че нямат право да ритат.

Започнах разговора с това, че съвременната система на международна търговия е истински театър на абсурда. СТО е олицетворение на този абсурд. В лъскавите издания на СТО тази организация се разхвалва по всички начини. Тя, казва се в тях, спомага «свободната търговия», «устойчивото развитие», «прогреса», «справедливостта» и др. п. Под хипнозата на красивите думи се оказват не само обикновените хора, но и много руски политици. Участвали през 2012 г. във въвличането на Русия в СТО, те автоматично повтарят: «Ние не можем да бъдем в края на световното развитие». Много им се ще да виждат Русия в «кошарата».

И все пак: в какво най-ярко се проявява абсурдността на СТО? Ето в какво. По данни на ООН, в началото на нашия век (за съжаление, не успях да намеря по-късни данни) под различни икономически санкции на САЩ и най-близките им съюзници (преди всичко, Великобритания) са се намирали страни, в които живеят 52% от населението на планетата. Тези санкции, ще отбележим, са едностранни, а не многостранни, т.е. онези, които получават одобрението на Съвета за сигурност на ООН. Следователно, главните нарушители на принципа на свободната търговия, който е изведен в ранг на ключов догмат на СТО, са Вашингтон и «присъединилият се» към него Лондон. Всеки честен и грамотен юрист ще ви каже: едностранните търговски санкции са най-грубо нарушение на правилата на СТО. И въпреки това още никой не е посмял да даде Америка под съд. За каква «свободна търговия» в света може да става дума, ако половината от населението на планетата се намира под санкциите на чичо Сам?

Русия: икономическата война и членството в СТО са несъвместими

В друг абсурд може да се превърне ситуацията, при която Русия ще води икономическа война с Запада, оставайки същевременно в «кошарата» СТО, която се контролира от същия Запад. Интересно, може ли да победи във война армия, воините на която са в окови и пранги? - Отговорът е очевиден: ще я загуби.

Няколко месеца ние демонстрирахме и тренирахме своето търпение, проявявайки се като пасивен обект на икономически санкции. През август 2014 г. престанахме да търпим, преминахме към ответни акции. Това вече е икономическа война. Но наред с това все още оставаме в СТО и дори не поставяме въпроса за излизането ни на тази организация. И това вече е театър на абсурда, съвместяване на несъвместимото, шизофрения. Нашето пребиваване в СТО само повишава вероятността от поражението ни в икономическата война. Русия може пак да стане безправен «бик». В «кошарата» под название СТО нея я подготвят за заколение, за да я принесат в жертвоприношение на «Юпитер». Изводът е очевиден: Русия трябва бързо да излезе от СТО. Във всяка война забавянето е равносилно на смърт.


http://www.za-nauku.ru/, 11.08.2014 г.