Андрей Пантев

Проф. д.и.н. Андрей Лазаров Пантев е роден на 26.03.1939 г. в село Раковица, Видинско, в семейството на учители. През 1954 г. завършва гимназия в родния си град Видин, а през 1961 г. се дипломира като специалист по история в Софийския университет „Климент Охридски”, където по-късно, през 1965 г., започва редовна аспирантура и през 1967 г. защитава първата си докторска дисертация. През 1984 г. защитава и втория си голям докторат и става доктор на историческите науки. През 1969 г. е изпратен на специализация в Англия, а десет години по-късно, през 1979 г., специализира и в Съединените американски щати. Трудовата му дейност започва през 1962 г. в Историческия музей във Видин, където работи в продължение на три години (до 1965 г.). След защитата на първата си докторска дисертация работи като научен сътрудник и като старши научен сътрудник към Института за история при БАН (в периода 1967 - 1974 г.). През 1975 г. се хабилитира за доцент, а през 1985 г. е избран за редовен професор в Софийския университет „Свети Климент Охридски” към Историческия факултет. В периода 1982 - 1984 г. преподава балканска история в Съединените американски щати. Като професор е гост-преподавател в много български висши учебни заведения, между които са: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Националната художествена академия, ПУ „Паисий Хилендарски”, Университетът за национално и световно стопанство (гр. София), ЮЗУ „Неофит Рилски” и др. От 1990 г. проф. д.и.н. Андрей Пантев е президент на Българската асоциация за американистика. Председател на гражданското обединение „Св. Георги Софийски” е от 1999 г. През 2002 г. получава наградата на Световната академия „Платон” - „Голям Платонов Нобел на века”, като член-академик на същата Академия. Член е на Съюза на българските писатели. Автор е на над 300 публикации на български, английски, руски, испански, немски език, както и на около 40 книги. Има многобройни научни трудове и статии. Съставител и редактор е на исторически сборници и енциклопедии. Някои от най-известните му издания носят следните заглавия: „Англия срещу Русия на Балканите: 1879 - 1894″ (1972), „Балканският въпрос във Великобритания - 1876″ (1981), „Историческа българистика в Англия и САЩ: 1856 - 1919″ (1986), „Революция и реформи в Западна Европа и в Северна Америка: XVII - XVIII в.” (1988), „Защо две Америки” (1991), „История на България”, т. 7 (съавтор; 1991), „Години на демокрация?” (1992), „История на България” (1993; съавтор), „Раждането на модерната демокрация” (1993), „US Project for Determining the Borders of Bulgaria: 1918 - 1919″ (USA, 1993), „САЩ и българският териториален въпрос 1919″ (на английски; Ню Лексингтън, Охайо, 1993), „История на новото време” (1994; съавтор), „Проблеми на новата и най-новата стопанска история” (1994; съавтор), „Стефан Стамболов - хъшът държавник, или „Българският Бисмарк” (1994), „Хронологична енциклопедия на света”, т. V (1995; съавтор), „За Стамболов в часа на България” (1995), „Cultural and intercultural Traditional Perspectives in Europe” (Strasburg, 1995), „Българският април 1876 г. в Англия и САЩ” (1996), „Историческата еволюция и политическа демокрация” (1997), „Другата версия” (1998), „100 най-известни българи в нашата история” (1997; съавтор), „Гладстон и българите” (1999; съавтор), „Светът след Иисус” (1999; съавтор), „Стоте най-влиятелни българи в нашата история” (1999), „Исторически многоточия” (1999), „Българската история в европейския контекст” (2000), „Сир, това е революция” (2001), „Христофор Колумб и новият свят” (за деца, 1989), „Исторически въпросителни” (изд. РИВА, София, 2003), „Носът на Клеопатра” (изд. РИВА, София, 2004) и мн. други. Депутат в 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание от гражданската квота на Коалиция за България. През март 2008 г. е един от „100-те български интелектуалци”, които подписват открито писмо срещу признаването на независимостта на Косово от Сърбия от страна на българското правителство.


Публикации:


Публицистика:

САМОУНИЩОЖЕНИЕ/ брой 80 януари 2016


Критика:

ЗА ИСТОРИЯТА КАТО ЗА ПОЕМA/ брой 64 юли 2014

РАНГЪТ НА ЯРКО ЛИТЕРАТУРНО ПРИСЪСТВИЕ/ брой 78 ноември 2015

КНИГА ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАТА НИ СЪДБА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО/ брой 107 юни 2018


Интервю с Андрей Пантев:

АНДРЕЙ ПАНТЕВ: „ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ КЪМ МАЙКА, ДЕЦА И ОТЕЧЕСТВО Е БЕЗСМЪРТНА”/ брой 138 май 2021