ВОДОПАД

Леварса Квициниа

превод: Иван Коларов

ВОДОПАД

С какво веселие пенливо
от стръмнина, от скален скат,
връхлитащият водопад
разплисква ехото гръмливо!
Как с блясък пръските летят!

От тази стълба огледална
лети - отвес подир отвес, -
изчезва в бездна вертикално,
дошъл като небесна вест -
и звяра бяга в тъмен лес.

Режи, мой стих, с такава сила,
като гърмящата вода,
коси омразния насилник -
следа от вражеска следа
изтрий навеки от света!

—————————–

ВОДОПАД

С каким грохочущим весельем
С горы крутой, со скал-громад
Свергающийся водопад
Гром эха катит по ущельям!
Как брызги с пеною летят!

От этой лестницы зеркальной,
Что - за отвесами отвес -
Летит почти что вертикально
В глубь с вышины, с немых небес, -
Зверье бежит поглубже в лес.

Рази, мой стих, с такой же силой,
Как эта грозная вода,
Чтоб мощь твоя врага скосила
И даже след его следа.
С планеты смыла навсегда!