АДАМ

Владимир Дагуров

превод: Галина Ганова

Господи, Ева защо си създал?
Рая изгубих с такава съседка!
Тяло от мойто ребро си й дал,
тя пък затвори сърцето ми в клетка!

Но ако кажеш: „Избирай, Адам:
Рай ли, жена ли със дяволско име…?”,
аз, Боже, свое ребро ще ти дам -
нека хиляда години боли ме.