ОТЗИВИ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА ВЛАДИМИР МАСАЛОВ

подбор и превод: Литературен свят

*

Поетът веднага, от първите си поетични опити (а той започва да пише в зряла възраст), взема висока нота - нотата на любовта и състраданието към своята Родина, към своя народ.
Есенинската напевност и вътрешната съсредоточеност на тютчевата лирика са най-отличителните черти на неговото поетично творчество: „Стене вятър в душата като счупен прозорец”. На високото ниво на руската поетична традиция е и любовната лирика на поета.

Николай Дорошенко,
Секретар на Съюза на писателите на Русия,
главен редактор на в. “Российский писатель”

*

Руската поезия е нашата духовна отбрана, руската поезия е нашето оправдание за греховете ни пред Всевишния. И е радостно, че един от съзидателите и пазителите на духовната ни отбрана е Владимир Масалов. “Зримото е тленно, невидимото - вечно”. Тези святи думи са в сърцето на поета. И за руските поети и поезия няма и няма да има последни времена.

Лев Котюков,
лауреат на Международната награда
Св. Равноапостоли Кирил и Методий”

*

Разбира се, възрастта носи определени загуби: погледът става по-малко остър, по-малко трепетно и възприемчиво - сърцето. Но има и несъмнени придобивки: знанията, опитът - те са от преживяното, от онези размисли и преживявания, които няма да ти даде никоя книга, никой разказ, а само твоят собствен живот. …не трябва да се търсят в стиховете му някакви смайващи открития, ярки метафори, неочаквани, свръхоригинални решения. В тях има друго - светът на човека, немалко и интересно поживял, много видял и познал: радостта от срещите и болката от разделите, самотата под чуждо небе и постоянната любов към родната Русия.

Владимир Перкин,
главен редактор на библиотеката за поезия «Вся Россия».