НАД РАЗЛИВА СЕ РЕЕ БАВНО АНГЕЛ…

Олга Новикова

превод: Татяна Любенова

1.
Над разлива се рее бавно ангел.
Пустинно е и никого наоколо…
Венец тържествен, дланите сияят,
сияе бялото му облекло.

Тече река небесна - едва чуто,
той плува и разплисква светлина
над парка стар, над вир, над къща, покрив
и над това, което не е с нас…

Блестят и светят със вселенска радост
земя, във цвят от круша, и река,
над ясните градини лъхва благост,
дървета-облаци, възлизат там…

От погледите ни денят се люшна,
побърза той да се отдалечи…
Момчето ми, от малък се страхуваш,
кога си се научил да летиш?

А той се рее в синята безбрежност,
с невидим благослов над мен,
и дълго се разделяме ний нежно
по ръбчето на чезнещия ден.

Изчезна моят ангел, притаи се,
във немислимата далечина…
Остана сянката му свята в мене,
листо от облак в моята ръка.

2.
                На светлата памет на сина ми

Грабвам телефонната слушалка
даже и при най-нищожен звук,
та на теб, като любимец Божи,
думи светли да предам от тук.

Не, не да предам, а да се вслушам
в мълчаливата ти тишина…
Нищо повече не ни е нужно
и на двамата ни домъчня…

Цяла съм в тревога, до безпаметност.
В детството, дочул далечен гръм,
ти побягваше и се стаяваше
сред върбите някъде навън…

А сега в какво си измерение?
Има ли там борови гори?…
Идват ли при тебе своевременно
болката и моите сълзи?

Вземам телефонната слушалка,
стискам с длани, здраво я държа…
И мълча пред старата икона,
не намирам отговора пак.

3.
Над гробището кукувица кука,
греши и се препъва тишина,
простенва и се блъсва тежко тя
във свода на небесната пролука.

И срутвайки се над гори, долини,
и въпреки на разума гласа,
неравномерната утъпква глина
по руслото на съхнеща река.

В задавена, безплътна тишина,
безгласието ражда пак ридание,
сякаш огради, дървеса и камъни
ще ги изгазят, ще ги погребат…

Но без да знае нищо кукувицата,
си кука неуморно, все така…
Играчка върху мрамора изпуска
дете, познало родния баща.

Лицето на бащата, впито в камъка,
ръцете лутащи се на сина,
все търсеха във устрема си краен
спасителната нишка между тях.

4.
В тиха, сенчеста градина,
във селцето, зад реката,
аз, момиченце, рисувах
с тънка вейка тишината.

Но покоят ми пропадна
на вратата зад стъклото,
за последен път ти махна:
- Тръгвам, мамо, и до скоро!

Ще измоля ли покоя
от нощта, залята с горест
и желанието мое -
като падаща звезда?

И в съня ми той ще дойде:
пладне, дъха на шибои,
кичурите на сина си
аз целувам: - Златен, мой…

Пак е нощ, и пак е ден.
Моля се: „Покой, върни се!
Да живеят с нас децата,
друга да не е съдбата!”

Само селото го няма
и градинката с цветята,
дето, радостна, играх
и рисувах тишината.

5.
От небето слязъл животът веднъж,
обратно там го върни.
Нека си иде. Ти - не го дръж.
Горчиво е. Но го пусни…

Капки узрели от дървото валят,
от небето ли идват, текат -
едри - момина сякаш сълза.
Стичат се - върху пръстта.

Рукнал в студена тъма поток -
нищичко не извести,
и с удивление червей-младок
върху листа се изви…

В храстите вятър мухите отвя
като досаден дим
и на три версти далечина
в съзвучия гръмки зави.

А след минути, дъждът щом спря,
върху земята пак
засуети се животът засмян,
истинска благодат!

—————————–

1.
Над поймою парил неспешно ангел,
Вокруг пустынно, рядом - никого…
Торжествен был венец, сияли длани
И облаченье белое его.

Небесная река текла чуть слышно,
Он плыл по ней, расплёскивая свет
На старый парк, пруды, усадьбу, крыши
И свет на то, чего сегодня нет.

Большой Вселенской радостью светились
Земля в цветах рябишника, река,
И красными садами восходили
По берегам деревья - облака.

Качнулся день, как встретились два взгляда,
И поспешил уйти скорее вспять…
Сынок! Ты в детстве так боялся падать,
Когда же научился ты летать?

А он парил в безбрежное сиянье,
Благословив невидимо меня,
И долго-долго длилось расставанье
Над кромкой ускользающего дня…

Исчез мой ангел, растворился, тая,
В немыслимо далёком далеке…
В душе осталась тень его святая
Да лепесток от облака в руке.

2.
Светлой памяти сына
Я хватаю трубку телефонную,
Стоит лишь подать ей малый звук,
Чтоб тебе как Божьему угоднику
Слово передать из первых рук.

Нет, не передать, а только вслушаться
В тишину молчанья твоего…
Мы успели так с тобой соскучиться,
Что не надо больше ничего.

Я живу в тревоге до беспамятства.
В детстве, слыша гром издалека,
Убегал, смеялся ты и прятался
В заросли густого ивняка…

А теперь в каком ты измерении?
Если там сосновые леса?..
А к тебе приходят своевременно
Боль моя, горючая слеза?..

Всё держу я трубку телефонную,
Стиснув руки, накрепко держу…
И молчу, застыв перед иконою,
И ответа вновь не нахожу.

3.
На кладбище кукушка куковала.
Теряя счёт, споткнулась тишина,
И, охнув, грузно стукнулась она
О свод крутой небесного овала.

Обрушилась на лес и на равнину,
И всякому рассудку вопреки,
Hepoвно утрамбовывала глину
По руслу высыхающей реки.

Из давящей бесплотной тишины
Рождалось безголосие рыданий,
Казалось, дерева, ограды, камни -
Измяты будут и погребены…

Лишь ни о чём не ведая, кукушка
Без устали: «ку-ку…». Вне суеты.
…На мрамор мальчик уронил игрушку,
Узнав отца родимые черты.

И лик отца, запечатлённый в камне,
И сын, ручонки путая, крестясь,
Искали тоненькую крайне -
Для них спасительную связь.

4.
Под тенистою иргой
В деревушке за рекой
Я, девчонка, рисовала
Тонкой веточкой покой.

Но навек пропал покой
За стеклянной дверью той,
Где последний раз мой мальчик:
- Мам, пока! - махнул рукой.

Может, вымолю покой
Ночью, горем залитой?
Может, сбудется желанье
За летящею звездой?…

Вдруг во сне придёт покой:
Полдень, рядышком левкой,
Я целую чубчик сына:
- Золотой мой, золотой…

Снова ночь и день-деньской.
Я прошу: «Вернись, покой!
Чтобы рядом жили дети,
Чтоб не знать судьбы другой».

Только нет деревни той,
Палисадника с иргой,
Где я, радуясь, играя,
Рисовала свой покой.

5.
C неба однажды сошедшая жизнь
В небо должна уйти.
Дай ей вернуться. И - не держи.
Горько, но отпусти…

Падают спелые капли с рябин -
С неба, видно, взялись, -
Крупно - на ландышевый трамплин
И… по ложбинке - вниз.

Юркнул в студёную тьму ручеёк -
И никаких вестей,
От удивления червячок
Выгнулся на листе…

Ветер отнёс мошкару в кусты,
Как надоедный дым,
И растянулись на три версты
Гуды на все лады.

После дождя пять минут прошло,
А на земле опять
Жизнь суетится. Всё так хорошо,-
Сущая благодать!