ПИСМО ОТ ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ ДО ДИМИТЪР ДОБРЕВ

Писмо от професор Асен Златаров
до Димитър Добрев в село Щръклево
за изпращане на статия и с оценка
на делото на Добрев

Орхане* - Зеленик, 5 септември 1932 г.

Драги г/осподи/н Добрев,
Днес получих препратетеното ми от София Ваше писмо. Написах Ви статия**. Дали се годи:*** не зная. Но тя изразява най-искрените ми чувства и ценене на „Светлоструй”.
Желая Ви успех. Делото Ви наистина е подвиг на нашето време. Но нека мисълта, че семето, което хвърляте, измества малко по малко плевела, Ви дава сила да вървите по избрания път.

Сърдечен поздрав: Ас. Златаров

—————————–

* Ботевград
** „Да не униваме!” - уводна статия на в. „Светлоструй”, год. 5, бр. 1., септември 1932 г., стр. 1.
*** Дали е годна.


Димитър Добрев. „Бразди във времето”, спомени, срещи, разговори, София, изд. „Наука и изкуство”, 1973, стр. 54