Симеон Хаджикосев

Симеон Дончев Хаджикосев е роден на 07.03.1941 г. в София. Писател, литературен критик и историк, специалист по западноевропейска литература, преводач. Завършва Българска филология във Филологическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски” (1965). Професор (1991), д.ф.н. Преподавател по история на античната и западноевропейската литература в СУ „Св. Климент Охридски”. Печата от 1958 г. Автор на повече от 30 книги, стотици статии, есета, рецензии в литературния и периодичния печат. Основният му труд е монументалната му поредица „Западноевропейска литература” (досега 8 части). Автор е на мемоарна тетралогия, събрана в автобиографичните книги „Записки на конформиста” (2005) и „Записки на вътрешния емигрант” (2006). Член на ПЕН-центъра. Умира на 29 декември 2020 г.


Публикации:


Критика:

УСПЕХ В ПРОЗАТА, РАВНОЗНАЧЕН НА СЪБИТИЕ / брой 60 март 2014

ОБНАДЕЖДВАЩ ПОЕТИЧЕН ДЕБЮТ/ брой 134 януари 2021


Преводи:

Мануел Виланова - ОБЕЗУМЯЛА РОДИНА/ брой 64 юли 2014