АФОРИЗМИ

Мийа Паани

превод от руски: Стефка Тотева

*
Шумът утихва и се събира в раковината. Думата е бисерът.
*
Тишината се крие по ъглите. Можеш ли да дишаш, без да издаваш звук?
*
Тихият глас не вика ехото.
*
Обкръжаващите ни хора се отразяват в нас. Така както и ние - в тях.
*
Бихме могли и планините да преобърнем, ако не си оставахме такива, каквито сме.
*
Злото се поддава на класификация, а доброто си е винаги добро.
*
Ежедневието на ученика - мастило във вените.
*
Счупи ти се молива - наточи си паметта.
*
Решението на проблема. Вгледай се в корена, но не се заравяй в пръстта.
*
Дърветата говорят - всяко на свой език. Гората - на един и същ език с всички.
*
Кучето е по-ниско от човека. Затова на човека се налага да се навежда и да се кланя.
*
Кучето пие светена вода. И винаги от чашата, която е най-отгоре.
*
Къщата строи човека.
*
Думите и образите си текат свободно. А ти правиш за тях кораб, затвор.
*
Небето е истинското предсказание, сребърно-облачният бряг, предназначен за хората.
*
Птицата е дете, родено от съюза на земята със небето.