Михаил Геновски

Д-р Михаил Попов Геновски, български юрист, политик от БЗНС, журналист и литератор, е роден на 29.07.1903 г. в село Левски, Плевенско. Завършва икономика и право. Преди 09.09.1944 г. е адвокат в София. За убежденията си е репресиран - затварян, интерниран и т.н. Стопански директор е на културно-обществения седмичник вестник „Час”. Редактира заедно с д-р Вера Златарева сп. „Земя и труд”. Министър на земеделието през 1945-1946 г.; народен представител. Професор по теория на държавата и правото в СУ (1947 -1974). Герой на социалистическия труд (1983). Умира на 16.10.1996 г. в София.


Публикации:


Критика:

АНТОЛОГИЯТА „СВЕТЛОСТРУЙ”/ брой 57 декември 2013

СКРЪБ НАД РОДИНАТА/ брой 108 юли 2018

„БУНТОВНИЦИ” - ДРАМА ОТ Д. ГИМИДЖИЙСКИ/ брой 137 април 2021