КАЛИПАТИРА

Лорендзос Мавилис

превод: Димитър Василев

- Как влезе, повелителко позната?
Жени не пуска тук закона строг! -
„Аз имам внук Евклей и трима братя,
баща и син - бдят на Олимп висок.

Пуснете ме, съдии, да участвам
с красивите тела, които днес
се борят - тъй мъжествено прекрасни -
за дивния венец на Херкулес.

На другите жени аз не приличам.
Ще се прослави моят род престар
на храбростта с безсмъртните отличия.

Със злато писан върху арки здрави,
химн златен на безсмъртния Пиндар
с блестящи букви вечно ще го слави.”