ЛЮБОВНА ПЕСЕН

Херман Хесе

превод: Красимира Василева

Сърната ти си, а еленът аз съм.
Ти слънцето си, а пък аз снегът.
Аз съм дърво, а ти си птица в блясък.
Ти си денят, а аз пък съм сънят.

И нощем от заспалите ми устни
към теб излита златно птиче -
крилата пъстри са и има светъл глас.
Любовна песен пее на моето момиче.
То пее песента за нас.