ПИСМО НА ДИМИТЪР ДОБРЕВ ДО ИВАН КОЛАРОВ

Писмо на Димитър Добрев до Иван Коларов

Скъпи приятелю,

Обични, любими приятелю,

Роден, откърмен в родния Дунавски край ти израсна, окрилен от духа на обикновените хора и затова в кратък период ти ни поднесе много произведения с различни тематика и жанрове, които правят книгите ти любимо четиво.

Ти раздаваш с любов към читателите твоето богато човешко сърце. И като човек, и като писател и общественик ти пръскаш очарование, което ще блести винаги в нашата родна литература.

Малко са от нашите млади писатели - твои връстници - които с голяма сърдечност и човешка топлота да пораждат в своите творби дълбока поетичност.

Пожелавам нови успехи в следващите десетилетия! Горе сърцето!

1983