Иван Матеев

Иван Матеев Иванов, български писател и дипломат, е роден на 25.05.1939 г. в село Струин дол, област Видинска. Завършва специалност „География” в СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор по икономика. В продължение на 25 г. работи в областта на външната политика. Има ранг посланик. Автор на 10 книги в областта на художествената проза и публицистиката. Многобройните му статии в чуждестранния периодичен печат са събрани и издадени в отделен сборник. Член на СБП и СБЖ. Книги: „Афганистан - мостовете са изгорени” (1989), „Да се здрависаш със смъртта” (1992), „Самосъд” (1993), „Вино с дъх на къпини” (1996), „Гневът на папагала” (1997), „Смехът на избраните” (1998), „Дневник” - І част (1999), „Българският кръстопът” (2000), „И Господ греши” (2000), „Да прегърнеш залеза” (2001), „Друмища” (2002). Умира на 62 г. на 04.01.2002 г.


Публикации:


Проза:

ДУЧЕТО/ брой 52 юни 2013


Критика за Иван Матеев:

СЛОВО ЗА ИВАН МАТЕЕВ/ автор: Христо Черняев/ брой 110 октомври 2018


За Иван Матеев:

ЗВЕЗДНИТЕ МИГОВЕ НА ИВАН МАТЕЕВ/ автор: Николай Хайтов/ брой 52 юни 2013