СЛЕД НОЩТА

Ботьо Савов

СЛЕД НОЩТА - ПО КАРТИНАТА
НА СЕВЕРИН КРОЕР

Свещенен ден подава огнени потир.
Сред пурпурни цветя и нежни виолети
Люлеят се най-тихо нежните балети
На слънчевите деви из далечен мир.

Стадата златорунни тъжният пастир,
Полека пак възвръща в тихите клисури;
Бял ангел се усмихва в сините лазури
И ангелска усмивка грее цели мир.

У сънни тъмнини, минали нощни път,
Двамина на брега стоят в одежди бели,
Високо там мълчат у светлите предели,
Високо те мълчат. Високо те скърбят.

1916


СЪЛЗА

О зная, ах, печална
през вечните полета
душа ми ще поеме
последни звезден път -
и скръбна ще поглежда
към скръбната планета,
към моя непрежален
задрямал роден кът.

Ти горко ще ридае
край бялата пак стреха,
цветята де оплакват
изгубений си ден -
над тях сълза ще падне
кат тебе нежна, плаха -
и тя ще бъде всичко:
и Мъка и Едем.

1916


ХРИЗАНТЕМИ

I.

Упойни дъх на свежи хризантеми
оросва наши девствен полусън,
чете зората тихо нанавън
неясний текст на утринни поеми.
Зора, зора, невнятна ти се смееш
и тайни криеш пак на горък чар -
в незнаен край тъгите ми люлееш,
в незнаен край, след щастие макар.
И там над вехли скръбни хризантеми,
на сетни ден у святия-светих,
ще чуем ний, скърбящи на колени
на земната ни обич сетни стих:
„В плача злочест на вечна скръбна есен
ще търсите напразно светъл зов -
бездънен ек от първата ви песен
ще стене там над мъртвата любов”.

II.

HА ПЛЕМЕНИЦАТА ДОНКА П. МИХАЙЛОВА

Хризантеми, хризантеми:
модри деви полусънни,
овенчани с диадеми-
чувам лунните поеми
на очите им бездънни.
Хризантеми, хризантеми:
пръсти бели, пръсти снежни,
скръбни погледи надеждни,
чуваш ли, незнайна Емми,
пеят тихи реквиеми
ангелите безмятежни…
чуваш ли, незнайна Емми?
чуваш ли, незнайна Емми…

1916


СЛЕДСМЪРТЕН БЛЯН

                                 На Илия Черен

В далечен някой край се сипе бавно сняг,
там спомен скъп почива в бялото мълчанье,
а тишината крий молитви и страданье
и враните летят безшумно в тихи мрак.
В тоз снежен край тъжовен той се скита,
кого ли търси пак в безмълвие обзет?-
О, скръбен час, що никого не пита,
о, скръбен час на сетния привет!

1917


ОЛИМПИЙСКА ИДИЛИЯ

Олимп е тих. Високо в небесата
витай духът на кротка пасторалия,
струи прохладни извор на Касталия -
разказва приказки за чудесата:
за лунни танц на нимфи чародейни
и нежни им полет на мечтателния склон,
за погледа пиян на влюбений тритон,
за нявгашния сън на нощи ведрогрейни.
Самотен странник, спрял на бели друми,
заслушва тайни чар на чудесата…
- Кому ли ще прошепне счути думи
от извора свещен на красотата?
Олимп е тих. Високо в небесата
витай духът на кротка пасторалия,
струи прохладни извор на Касталия -
разказва приказки за чудесата.

1918


МАГЬОСАН КЪТ

Херолде мой, ти в тези аналои
напразно се заглеждаш плах отвън
до тук затихват гордите порои
и тук започва нескончаем сън.
По каменните плочи безмятежни
спят рицари на странен лов -
те черни копия и щитове небрежно
захвърлили в разтлене без любов,
вечерни птици тежко са заспали
съня на вечното забвене,
отровни гъби нямо се подали -
живот сред вечното разтлене.
Херолде мой, ти в тези аналои
напразно се заглеждаш, странно-тихо:
завслушай се: из вечните покои
мълчането шепти последни стих.

1918


ВЕЧНА ПРОЛЕТ

През майските вечерни полюлеи
изгря, окъпана в сълзи, луната,
тя вечна страст и шеметна позлата
разсипа бурно в цветните алеи.
Из струнните гори звънят рулади,
заливат ни венци от златен звън
и чезнем все в безумно сладък сън
под купола на вечните лампади.
Тук, вечно млади, у лъчи пленени,
пред мраморна, димяща все амфора
на нагата залюбена Аврора,
ний ще пребъдем векове нетленни!
Грядущите у нощ благоуханна
ще слазят тук из лунните алеи,
в съня на златострунните повеи
ще чуят де си, горестна Йоханна?

1918


НАД ГРОБА НА ПОЕТА

                                          (П. К. Яворову)

Утихна мъртви град. Земята, примирени,
далечните звезди целунаха едвам.
Разкриха небесата тайни озарени
и тъжно вятърът запя вечерен псалм.

Из синкавата нощ той ходи с тихи взори,
из синкавата нощ - ни радост, ни привет.
- Тежат ли още в гроба страшните укори,
кажи ми, странен дух на клетия поет?

Тук сам сред мъртвите оплаквам страшни спомен,
оплаквам твойта скръб, изгнанико злочест!
- Кажи, у родни край низвергнат и злочест,
как срещна, горък жрец, орисаната вест!

Над светските тълпи видях те с тъмен лавър,
а сетне сам злочест, кат беден Елеазар;
подгонен като Каин, тук, от уличната врява,
какво мисли за нас, горен от скръб, от жар?

*
Защо, о Господи, обричаш на разпятие
на родния ни Гений скръбните деца
и водиш ги в нощи през гибелни проклятия
на своя светъл трон към тихите слънца?

Налей в сърцата, Боже, свято упование,
та твойте звездоносци, гонени макар,
да могат да разнасят чистия ти дар
от твойта златна книга със златните послания.

1919


СЯНКАТА НА ЮДА

Разгромена гори в нощта луната,
над ужаса на глъхнал вечен дом,
където, дух незвергнат, без подслон,
се pеe Юда страшен из тъмата.

А някой свири черното проклятие
в тръстиките: Ей, Юда! Юда!.. -
огрян в лучи, у нощната полуда
той дебне плах към скръбното разпятие…

- Кой тъмен дух пристъпя из тъмата
и хили се, и сочи ме със пръст? -
Учителю, вдигни пречисти кръст
и в моя път убий ти сатаната!

Напусна с мир Ти Кръста и живота,
прости тълпата грешна многолюда -
но няма мир за мене - мъртви Юда,
но няма край на моята голгота…

По сенките той иде зад стъблата.
Що носи той? - Аз чувам, в тежък сън,
на сребърниците студений звън
и кикота зловещ на сатаната.

Но вий сте, вий сте, тихи ветрове,
в тръстиките смирено що ридайте
и мойта скръб вий няма да узнайте
из тез безлюдни глухи лесове.

О, вий сте, вий сте, тъмни дървеса,
край пътя ми смирено що мълчите -
над мойта сляпа участ слепи бдите
под тез, заключени навеки, небеса.

И сякаш звяр, подгонен от камшика
на гибелта - възпрян на стръмни склон -
към бездните нададе жален стон -
към бездните - към Тайната велика.

1919


ЕЛЕГИЯ

И, може би, отмина мойта пролет,
и може би посърна бели крин
на мойта есен в тъжните градини,
а сякаш тъмни клони все се молят
и ронят сълзи по печални син
във утрините тихи ведросини.

Дете, да слезем в сетната алея -
есенните виоли, чух, звучат:
последни миг там някой доживея,
цветята нежни дето тихо мрат.
Злочести лес над нас сълзи ще рони -
злочести лес със свойте тъмни клони.

1919


БЕДУИН

Под тъмни неподвижни кипариси
оставих, сестро мъртва, бял миражен кът.
Низ пясъци пустинни нийде оазиси -
и никого не търся в нескончаем път.

Къде вървя? - над мен звездите падат,
а бели ми коси вей вятър ослепял, -
в пустинята треви за нечий сълзи страдат,
в пустинята треви… в пустинята печал…

1919


ПАРК

На моята душа във парка разорен
безумци спят по тъмните алеи;
там стихва твоят смях замислено-смразен
под тежките печални полюлеи.

И никога над глухите не ще oгрее,
жена, лъжовен лунен луч -
едно дете оставено там гине
при черната ръка, отнела златен ключ.

1919


ЕДИН ОСТАНА БЛЯН!

Кат химн на възкресение,
все горък ме упива
един останал блян;
в леглото ти почива
пак скъпото видение
на обич и купнение,
на красота и свян.

Не ще простреш обятия,
о непробудна дева,
из тоз миражен край -
кандило все огрева
там сребърно разпятие
и тихо, без проклятие,
дремливи плам ридай.

1919