Людмил Дринов

Людмил Стоянов Дринов, български поет, е роден на 16.05.1915 г. в София. Син на детския поет Стоян Дринов. На 10-годишна възраст публикува стихотворения в сп. „Светулка”. През 1926 г. печата и в сп. „Българска реч”. През 1929 г. се утвърждава като постоянен сътрудник на списание „Светулка”, а през 1932 г. редакторът на изданието Александър Спасов му помага да подбере стихове за първата си стихосбирка. Нейният първи вариант попада в Елин Пелин, който вместо предговор написва няколко сърдечни думи. Две години след смъртта на Дринов (23.09.1932) книгата излиза под заглавие „Поздрав. Стихотворения” (1934). В годините на социализма е издадена книгата му „Звънчета. Стихотворения за деца” (1971).


Публикации:


Поезия:

ПЪТ/ брой 51 май 2013


Литература за деца:

ЖАЛ МИ СТАНА…/ брой 63 юни 2014

ЕСЕН/ брой 101 декември 2017


За  Людмил Дринов:

ДЕТСКИТЕ ПОСЛАНИЯ НА ЛЮДМИЛ ДРИНОВ…/ автор: Георги Н. Николов/ брой 63 юни 2014