ОГЛЕДАЛАТА СА ЛУКАВИ…

Марина Кабанова

превод от руски: Филип Филипов

***
Огледалата са лукави,
правдоподобно лъжат те.
И никого не съжаляват,
когато възрастта расте.

И виждаме се отразени
с умората си всеки ден.
Не сме от бръчки пощадени
и нямаме младежки тен.

Но има друго огледало
и взирам се пак в него днес.
То весело е поначало,
прощава всичко, снема стрес.

По-млада изведнъж изглеждам,
с усмихнати очи, уста.
Какво спасение, надежда -
това е просто любовта!