МЪДРОСТ

Давид Кугултинов

превод: Димитър Василев

МЪДРОСТ

„Със мекост твърдостта ще победиш” -
това е много стара поговорка.
„Жестокия със лъст ще покориш” -
прадядо ми е забелязал зорко.
Такива примери, открай света,
калмиците немалко са видели.
Уви, не губят свойта острота
и днеска мъдростите овехтели.
Макар дошлите нови дни и мир
да измениха много всички хора,
но тази мъдрост трябва най-подир
да се даде в архива на позора.
И „твърдостта”, и „нежността” лъстива
да си намерят най-подир смъртта.
Сърцето - с неподкупността правдива
да ни даде опора в честността.


***
Високото внушава често смях
и предизвиква раздразнение.
А ниското е често със замах.
Най-трудно е - макар по тоз проблем
тъй много всеки да е страдал -
такава точка да си изберем,
че с истината да съвпада.