ЧУРЛЬОНИС

Людас Гира

превод от руски: Стефка Тотева

Чурльонис - първото прогресивно име от  художествения свят на млада Литва, не само е всенародно известно и общопризнато в неговата родна страна, но е съумяло вече да проникне (през пластовете на вековната забрава даже на самото име на тази древна и заедно с това млада страна) не само до най-близките съседи, но и до най-отдалечените ъгълчета на така наречения културен свят.
 - Може ли да се види галерията на Чурльонис?
 - А вие още ли не сте били в Галерията на Чурльонис?

Това са първите въпроси при среща с интересуващия се не само от експорт-импорта на Литва пристигнал чужденец и първото име, препоръчано му от интелигенти литовци в Каунас.

И това е съвсем естествено и справедливо. Защото галерията на Чурльонис, наистина е единственото засега място във временната столица Литва, което може да заинтересува и най-знатния чужденец от всяка европейска столица. И платната на Чурльонис могат да бъдат по някакъв начин истинско откровение за гост от Дрезден, Мюнхен, Бепрлин, Париж, Москва.

Какво представлява всъщност Миколаюс Константинас Чурльонис?

Този  самороден и оригинален художник, майстор на четката, аз бих казал, e изразител на неизказаните мъдри пророчески думи от литовския народ в тежките дни на вековното негово робство, думи за  поривите му  към велики подвизи, към кулите и дворците на народното величие, към тайните на хеопсовите пирамиди на гения, сътворил вселената, тези неописуеми чрез  езика на реалния живот сънища за невъзвратимото и несбъднатото, това музикално съчетание на елегичната поезия с ласкаво мечтателния пейзаж на литовските полета, гори и езера, със символическия мистицизъм на душата на литовската нация, в която хармонично се пречупват различните култури на Изтока и Запада.

Името на Чурльонис като гений от световен мащаб вече доста широко се е утвърдило, така за първи път го нарекоха московските художници и критици (защото не можеш да станеш пророк в собственото си отечество!)

Дали е  твърде смело подобно изказване ще установи една по-спокойна, детайлна, точна и авторитетна художествена критика на недалечното, да се надяваме на това, бъдеще. За Чурльонис като художник все още е казано твърде малко, произнесена е  само първата дума.

Но млада Литва и сега вече има пълно право да се гордее с Чурльонис и тя го почита като свой национален гений. В световното изкуство М. К. Чурльонис, без всякакво съмнение, като единствен в своя жанр художник, е и си остава завинаги в крайна сметка изтъкнат и заслужаващ особено внимание своеобразен майстор на цветовете.

М. К. Чурльонис е оставил  своебразно музикално наследство и като композитор. Но пълнотата и величието на творчеството на Чурльонис е в неговите платна. И той самият е чувствал това, защото много от своите музикални блянове е изразил в редица свои „музикални” платна.

М. К. Чурльонис почина твърде, твърде рано. Но и това, което ни  е оставил, превръща  ковенската галерия, която носи неговото име, в една от забележителните галерии на Европа. Съмняващите се могат да се убедят в казаното само след първия поглед върху това, неприличащо на никое друго творчество.


Liudas Gira. М. К. Чурлионис // Балтийский Альманах. 15 юни. № 3. 1928 г.