ОБАЯНИЕ

Владимир Цибин

превод: Литературен свят

Всеки писател има свой любим герой. При Толстой, например, това е Левин, и неговите черти така или иначе се проследяват в цялото творчество на писателя, като проекция на самата личност на автора.

При Шолохов такъв герой е Мелехов, присъстващ от “Донски разкази” до “Разораната целина” включително. Даже Нагулнов, според мен, е същият човек, само че събрал се в юмрук, отказал се до голяма степен от “мелеховщината”.

Всичко това означава, че е създаден народен характер, създаден е такъв простор в изобразяването на народния живот, който е по силите само на наистина голям художник.

Но Шолохов е не само голям писател, той е и истински историк. Той успя да види и да обясни дълбинните процеси, случващи се в обществото, в съдбата на всеки човек, в съдбата на държавата и семейството. Неговата любов към човека, пронизваща цялото му творчество, също се видоизменя с времето, но си остава органична във всичките му произведения.

На мен, потомъка на семиреченски казаци, ми провървя неведнъж да се срещна с Михаил Александрович. За първи път това стана, когато бях малко над двадесет. И оттогава до днес съм под обаянието на тази личност, на този велик талант.


Московский литератор, №9, 2005 г.