Петър Безруч

Петър Безруч (Petr Bezruc, 15.09.1867 - 17.02.1958 ) е чешки поет и прозаик. Истинското му име е Владимир Вашек. Израства в семейство с шест деца. Рано изгубва баща си. Учи класическа филология в Прага (1885-1888), но напуска и работи като пощенски чиновник в Бърно. На младини пише и проза. Автор на поетичните книги: „Силезийски песни” (1909) и „Синята птица” (1930). Със суровите си и бунтовни песни разобличава националното и социалното потисничество. Творбите му изразяват тежненията на населението от Силезия в края на 19 и началото на 20 век. Творчеството му е патриотично и дълбоко реалистично. Народен деятел на културата (1945).


Публикации:


Поезия:

ГРОЗНО ВИДЕНИЕ/ превод: Пенчо Симов/ брой 46 декември 2012

КАЛИНА І/ превод: Димитър Стефанов/ брой 85 юни 2016

СИЛЕЗИЙСКИТЕ ЛЕСОВЕ/ превод: Пенчо Симов/ брой 137 април 2021