СОНЕТ ЗА МИРА

Джон Кийтс

превод: Цветан Стоянов

О, мир! Пред тебе островът ликува,
измъчен от безкрайната война!
Ти болките предишни излекува,
с усмивка сгря печалната страна!

Ний радостни ти славим красотата,
но чакахме и друга красота!
Къде е твойта спътница крилата?
О, дай и Свободата с радостта!

Европа! Венценосните тирани
не ще те видят пак като преди -
тъмница на народи оковани!
Стани! От мрака се освободи!

Та след вековна кървава борба
да извоюваш по-добра съдба!