Николай Вранчев

Николай Вранчев (Никола Вранчев Хаджицонев), български писател, преводач, общественик и културен деец, е роден на 22.01.1882 г. в Устово (сега квартал на гр. Смолян). Завършва Пловдивската мъжка гимназия. Учи в Историко-филологическия факултет на Софийския университет от 1903 до временното затваряне на университета през 1907 г. Завършва университетски курсове по литература и философия в гр. Лайпциг. Учителства в Одринската гимназия „Петър Берон”, в българската духовна семинария в Цариград, в Солун, Севлиево, Пловдив. За участие в Транспортната стачка (1919) е уволнен и му е забранено да упражнява професията си. След Септемврийското въстание 1923 г. отново е преследван. По настояване на видни родопски общественици и на Тодор Г. Влайков през 1929 г. е назначен за окръжен училищен инспектор, но през 1930 г. отново е уволнен за комунистическа дейност. Член на БКП. От 1930 г. до смъртта си живее в София. Издава вестник „Родопска мисъл” (1933-1940); ученическата библиотека “Ралица” (1919-1948 - около 50 книги) и библиотека “Забава и поука” (1924-1943). Превежда творби на класици - „Илиада” и „Одисея” на Омир, “Перси” на Есхил, „Крал Лир”, „Макбет”, „Хамлет” на Шекспир, „Чайлд Харолд” и „Манфред” на Байрон, „Фауст” на Гьоте, „Ад” на Данте, „Тартюф” на Молиер, „Евгений Онегин” на Пушкин, „Вилхелм Тел” на Шилер, „Сонети за Лаура” на Петрарка, „Книга на песните” на Хайне и др.; поредицата „Най-хубавото”: от „Песен за Роланд”, „Енеида”, „Дон Кихот” и др.; стихотворения от български класици. Изучава фолклорното богатство на Родопите и записва стотици песни, предания, приказки, легенди, проучва творчески биографии на народни певци и свирачи, които обнародва в том 34 на СбНУ през 1939 г. Автор на задълбочена публицистика, публикувана във в. „Родопска мисъл”, „Висини”, „Красногор” и др., както и на книгите: „По висините на Орфей”, „По висините на Родопа” (1930), „У дома” (1935), „Там, де лимоните цъфтят. Пътни картини от Гърция: видено и бленувано” (1941), „Българи мохамедани (помаци)” (1948)  и др. Умира на 14.02.1953 г. в София.


Публикации:


Публицистика:

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА (1304-1374)/ брой 46 декември 2012


Преводи:

Франческо Петрарка - ИЗ „СОНЕТИ ЗА ЛАУРА” (1934) / брой 46 декември 2012

Хайнрих Хайне - ДОН РАМИРО/ брой 48 февруари 2013