ТВОРЧЕСТВОТО НА ТУКАЙ

Давид Кугултинов

превод: Литературен свят

Поезията на Тукай като че ли изцяло побира времето с всичките му грижи, с всичките му проблеми. Времето - това е животът на хората, техните обичаи, традиции, взаимоотношения. И ако погледнем поезията на Тукай, тя цялата е пронизана от народното начало (форма, съдържание, стил на произведението).

…Тукай умира на 27 години. И дори не е за вярване, че за толкова кратък живот той е могъл да обхване толкова широк кръг от теми, да засегне глобални проблеми…

Гениалността на Тукай не е само в това, че можел своевременно да постави въпрос, но и че е можел своевременно да намери и отговора.