МОМЧЕ И ВИШНА

Йон Георгице

превод: Марко Марков

МОМЧЕ И ВИШНА

Момчето вишна посади,
дръвчето с грижи обгради.
Сега голямо е момчето,
а с вишни пълно е дръвчето.

—————————–

КУКЛА

Куклата ми в къщи плаче,
сякаш кръгло е сираче.
- Защо ти плачеш у дома?
- Не искам да стоя сама!…