Марис Чаклайс

Марис Албертович Чаклайс (Maris Caklais), е латвийски поет, прозаик, журналист, общественик (16.06.1940, град Салдус-13.12.2003). Завършва журналистика в историко-филологическия факултет на Латвийския държавен университет (1964). Повече от 20 г. работи във рижки вестници и в издателство „Лиесма”. Главен редактор на в. „Literatura un maksla” и списание „Karogs”. Печата от 1960 г. Първият му стихотворен сборник на латвийски „Понеделник” се появява през 1965 г. После излизат поетичните книги: „Пешеходецът и вечността” (1967), „Гласът на листа” (1969), „Денят на тревата” (1972), „Час пик” (1974), „Човек, изорана земя” (1976), „Зовът на горския гълъб” (1978), „Огън в потока” (1978, 1985), „На моята стълба” (1979), „Езеро на часовете” (1979), „Курземска тетрадка” (1982), „На разстояние човешки зов” (1984). Автор на книги с есета и поетични книги за деца. На латвийски език излизат 17 негови книги със стихове; 5 избрано; 5 книги стихове за деца; 4 книги с есета; 7 книги проза; 9 книги на руски език. Негови книги са превеждани и на полски, английски, украински, арменски, узбекски езици. През последните си години създава няколко биографии на изтъкнати творци. Превежда стихове на латвийски език Лермонтов, Цветаева, Хлебников, Аненски, Ю. Мориц, Манделщам, Рилке, Брехт, Целан, Бобровски, Енценсбергер, Радноти, Хикмет, Новомески, К. Емин, Б. Севак, М. Мартинайтис, Сандрар и др. Носител на много национални („Андрей Упит” и др.) и международни награди („Хердер”, 2003), а така също на ордена „Три звезди” (2000). По много от стиховете му са създадени песни.


Публикации:


Поезия:

КАК СПЯТ ДЕЦАТА/ превод: Андрей Германов/ брой 43 септември 2012

ПОЕТИ ОТ ЛАТВИЯ/ превод от руски: Георги Ангелов/ брой 44 октомври 2012

ДНЕС СУТРИНТА ЗАВАЛЯ В РИГА СНЯГ…/ превод: Здравко Кисьов/ брой 57 декември 2013