МОЯ ЗЕМЯ

Лайош Паш

превод: Димо Боляров

Моя земя,
моя съдба!
За равносметка готов,
виж ме стоя аз пред теб!
Няма гънка по моята риза. С ризи такива -
погребват! Аз тия давам - измачкай я,
обърши си лицето, родино!
Аз ти я давам - попий
своята пот!