РОБЕСПИЕР

Ищван Ковач

превод: Димо Боляров

В лицето ми проблясна ножът, с кръв неутолен.
Дойде и моят ред, да тръгваме тогаз към ешафода.
Живея сред идеи аз, обърнали се срещу мен;
за техните три думи днеска ще се простя с живота.