ПРОСТИ ИСТИНИ

Андрей Петровчик

превод: Литературен свят

Простата истина за Съветския Съюз се заключава в това, че обществено-политическата му система обезпечаваше на всички граждани на страната такова житейско равнище, което беше недостъпно тогава и е недостъпно днес за преобладаващото мнозинство от населението на планетата Земя.

Освен всичко друго това равнище бе осигурявано без тотална експлоатация на страните от третия свят чрез транснационални корпорации, както това се практикува в “цивилизованите страни”.

Нещо повече, Съветският Съюз вършеше, в действителност, международна благотворителност, занимавайки се в страните от своята сфера на влияние не с изпомпване на ресурси, а със строителство на промишлени предприятия, развитие на образованието, науките и медицината.

Всъщност, в продължение на цялото си съществуване СССР беше верен на решаването на главната си задача - постигането на достоен живот не на избраните, а на всички.

Когато говорим за правата и свободите, които бяха гарантирани от съветската система, някак си забравяме, че тази система осигуряваше най-важните и основополагащи права и свободи на човека:

- право на живот
- право на безплатно образование
- право на труд
- право на безплатно лечение.

В резултат съветският гражданин получаваше онова, което днес няма нито гражданинът на Русия, нито гражданинът на всяко друго постсъветско образувание - твърдата сигурност в утрешния ден.

Съветският гражданин знаеше, че утре ще има с какво да нахрани детето си. Съветският гражданин знаеше, че ако се разболее, ще получи цялата необходима медицинска помощ. Съветският гражданин знаеше, че утре ще има покрив над главата и работа.

Съветските граждани, мърморейки за недостатъците, забравяха факта, че милиарди техни съседи по планетата нямат и не могат да имат подобна сигурност.

Разрушаването на съветската система бе основано не на стремежа към свобода, а на подлостта. На отрицанието на първенството на принципа на справедливостта и подмяната му с “либерализъм”. В основата на “либерализма” единственият принцип е “Увеличавай своето благополучие, излапвайки порцията на съседите! Дори и те да пукнат, нека на теб ти е добре!”

Цялата постсъветска идеология е построена изключително на низшите инстинкти, които активно разпалват алчността, подлостта, стремежа към неправедно обогатяване.

Така наречените “успешни” в съвременна Русия трябва да признаят пред себе си, че тяхното благополучие е построено върху неуспеха, бедността, несигурността в утрешния ден на мнозинството руснаци.

С разрушението на СССР светът не стана по-свободен, по-чист, по-справедлив.

Русия и светът влязоха в епохата на “диктатурата на подлостта”. Подлостта управлява съвременния свят, ежедневно обричайки на смърт от глад, войни и болести милиони, за да могат избраните да хрускат френска франзела.

30.05.2012