Петра Мечева

Петра Филипова Мечева е родена на 16 май 1931 г. в гр. Тополовград в семейство на родители бежанци от Беломорска Тракия. Основно образование завършва в гр. Гюмюрджина, средното в гр. Хасково, Висша младежка школа в София, Институт за учители в гр. Пловдив. Работи в Окръжен комитет на комсола в гр. Хасково. Започва учителската си професия в гр. Пловдив и от 1963 г. - в гр. Стара Загора. Защитава II клас квалификация. Инициатор на националното движение „За професионалния и граждански дълг на учителя”. Носител на Орден „Кирил и Методий”. Удостоена с най-престижната награда за учители в Стара Загора „Анастасия Тошева”. Един от възстановителите на Тракийската организация в България след 1989 г. От 1992 г. е председател на тракийско дружество „Одринска епопея” в Стара Загора и на Регионалния съвет на Тракийските дружества в Старозагорски регион. От 1997 г. пред-седател на възстановения Тракийски женски съюз в България, член на Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България. Общински съветник в Стара Загора мандат 2003-2007 г. Автор на книгите „Памет за Тракия” (2011), “Родени в Тракия, родили за Тракия” (2014), на редица статии по професията и над 100 публикации на тракийска тематика. Умира на 10 декември 2022 г.


Публикации:


Електронна книга:

ПАМЕТ ЗА ТРАКИЯ/ брой 53 юли 2013


Критика за Петра Мечева:

ПРИПИСКИ КЪМ ЕДНА КНИГА/ автор: Никола Инджов/ брой 40 май 2012

КНИГА ЗА ПАМЕТТА/ автор: Елена Алекова/ брой 41 юни 2012

ПЕТРА МЕЧЕВА - „РОДЕНИ В ТРАКИЯ, РОДИЛИ ЗА ТРАКИЯ”/ автор: Христина Стоева/ брой 64 юли 2014