САКРАЛНИЯТ СМИСЪЛ НА ПОБЕДАТА

Сергей Черняховски

превод: Дафинка Станева

Страната отбелязва Деня на победата. „Ехото на Москва” оскърбява тази победа. Един официозен, но постоянен гост на радиостанцията призовава да не се допуска поставяне в Москва на изображения на Знамето на победата. Друга, не по-малко официозна и не по-малко постоянна гостенка на същата радиостанция обявява в нейния ефир, че празнуването на Първи май и на Девети май е пошлост.
Денят на победата в Русия практически за цялото общество е сакрално начало. Паметта за Победата е гражданска религия за Русия. Това, което в световната традиция е прието да се нарича “национален празник”. Оскърблението на националния празник, както и на националните светини е разпалване на етническа омраза - прословутия член 282 от Наказателния кодекс. Само че по някакъв начин спрямо „Ехото на Москва” и неговите гости и сътрудници този член не се прилага, и техните призиви се огласяват на фона на разпускането на Медведев от създадената от него комисия за фалшифициране на историята. Никакъв отчет за работата на комисията не бе представен, за работата й нищо не бе известно, разпуснаха я без каквото и да е обобщаване на резултатите от нейната работа. Очевидно, нейният създател реши, че дадената работа не е вече актуална и да се защищава паметта за Победата не е нужно.
Някога Юрий Андропов отбеляза, че ние сами не познаваме изцяло обществото, в което живеем и това незнание ни струва скъпо.
В наши дни навсякъде и напълно официално звучи фразата: „ТЕ, спасилите света от фашизма!” и при цялата истина и значимост, тя се възприема само ритуално. Но нашата страна - СССР - действително спаси света от фашизма. Така или иначе, НИЕ СПАСИХМЕ СВЕТА от фашизма.
Ние до край не си даваме сметка за това КОЙ ПОБЕДИ И КАКВО ПОБЕДИХМЕ, но това е отделен въпрос. Лошото е това, че ние до край не осъзнахме, че НИЕ СПАСИХМЕ СВЕТА. Да, светът съществува относително благополучно, защото НИЕ - СССР, РУСИЯ - го спасихме. Както беше у Бернес: „И помни светът спасен, светът вечен, светът жив Серьожка от Малая Бронная и Витка от Моховая”.
Впрочем, те за разлика от нас, помнят. И помнят, че са наши длъжници и са ни длъжни на всички нас в това число и за собственото си съществуване. И дават вид, че това не е така: от една страна - за да се избавят от комплекса за собствена непълноценност, а от друга - за да се освободят от задължението да платят своя дълг.
Британската корона съществува, защото НИЕ я спасихме. Франция се гордее със своята блестяща история, защото НИЕ я спасихме. В Германия не прибират в конлагери и не бият в Гестапо, защото НИЕ я спасихме. „Американската мечта”съществува, защото НИЕ я защищавахме.
А Израел съществува просто защото Сталин реши да го създаде. И той поне действително разбира това - и най-пищното, и най-искреното празнуване на Девети май става именно там. И на ветераните от Великата отечествена война в Израел изплащат пенсии като на национални герои. И тези пенсии са много по-големи, отколкото в Русия…
Всичките европейски държави съществуват като национално независими, защото ние отстоявахме тяхната независимост. Цялото европейско разбиране за правата на човека може да съществува само затова, защото плащайки за това със собственото си право на живот, съветските войници спряха и разгромиха вермахта, на който никой повече в Европа не бе в състояние да окаже макар и относително достойно съпротивление и който до пролетта на 1945 година просто разпръсквашие англо-американските войски, щом с това можеше да отвлече, макар и минималното необходимо съединяване със съветския фронт.
Европейската демокрация, Европарламентът, Европейският съюз, евроинтеграцията - всичко това съществува само затова, защото ние им позволихме да бъдат. Те бяха никакви, блюдо на масата на людоед, когато ние, заплащайки за това с великата кръв, хванахме човекоядеца за шията и му откъснахме главата. Ако този людоед въобще не беше объркал сметките и не се разсея от тяхното хранене и храносмиланее в схватката с нас, те изобщо не биха съществували. Даже, възможно е, и като”генетичен материал”, защото от негова гледна точка те не представляваха никаква ценност именно като “генетичен материал”. Най-доброто, на което можеха да разчитат, беше избори капо в лагерната барака.
За цялото си съществование, за цялото си благоденствие, за цялата си ситост те са задължени на нас - на СССР и Русия. Те са длъжни с добро, всеки в своята страна, да отбелязват Девети май като Ден на Русия - той е Ден на спасителя. И да почитат Русия и СССР, както християните почитат Христа, а мюсюлманите - Мохамед. И да изплащат пенсия на всеки гражданин на СССР 12 поколения при това в размер на средната заплата в страните на Евросъюза.
И за да не признават и за да не правят това, те обявяват СССР за тоталитарна държава, опитват се да прехвърлят отговорността за началото на Втората световна война на нас, обвиняват в недемократичност вече и сегашна Русия. И заплащат на своята клиентела в Русия, оскърбяваща паметта на страната и паметта на Победата и за Победата, водеща всъщност информационно-подривна дейност против самосъзнанието на народа, събираща и фабрикуваща материали „за несъответствието на Русия с международните стандарти”, позволяващи на техните патрони да обвиняват Русия в това, в което им се иска да я обвинят, само и само да избегнат темата за заплащане на собственото спасение.
А руската власт недоумява защо се случва това и заявява безсилни протести тогава, когато са необходими изисквания. Победените плащат контрибуции - защо спасените да не са длъжни да заплатят възнаграждение на спасителите? Та спасителят може благородно да се откаже от възнаграждението - ако, като минимум, види благодарност и уважение…
Но главната беда не е в това, че тези, които са спасени от Русия, не искат да изплащат своя дълг (макар да помнят, че съществуват в днешното си състояние само благодарение на СССР и Русия), а в това, че даже съветското общество не напълно си даваше сметка (а руското и постсъветското съвсем не си я дава) за това, че СВЕТЪТ БЕ СПАСЕН от него и всеки му е задължен. И е нужно да се разбира и да се помни, че СПАСИТЕЛЯТ си ти. Да се говори и да се припомня за това направо. И така или иначе, ако този въпрос се потулва и формално не се признае, да се направи сметка какво и колко дължат САЩ и европейските страни на СССР и Русия и колко десетилетия са длъжни да изплащат тази своя задлъжнялост.
Но главното отново не е в парите (въпреки че тази сметка трябва да се определи). Главното е осъзнаването на това, че щом ти си СПАСИТЕЛ на човечеството, то ти трябва да се отнасяш към себе си именно така и да не се оправдаваш пред другите.
И ако някой, практикувайки своята непълноценност и грантовете на своя патрон, на когото това пречи и на това основание посяга, той трябва да бъде наказан. И за разпалване на етническа омраза към народа-победител, и за разпалване на етническа омраза към гражданската религия в Русия - почитането на Победата от 1945 година, и за екстремистка дейност. Защото пропагандата на негативно отношение към подвига на съветския народ, спасил света, е съдействие за прослава на нацизма, пропаганда на човеконенавистнически идеи и измяна на Родината.


сайт на вестник “Российский писатель”, 9. 05. 2012 г.