Кръстьо Куюмджиев

Кръстьо Тодоров Куюмджиев (27.09.1933, Свищов - 22.05.1988, София) е български литературен критик. Произхожда от работническо семейство. Завършва гимназия в родния си град (1952), руска филология в Софийския университет (1957). Редактор в сценарната комисия при Студия за игрални филми (1958-1960) и в отдел „Критика” на сп. „Септември” (1960). Научен сътрудник в Института по литература от 1960 г., ст. н. с. от 1974 г., д-р от 1972 г. Защитава дисертация на тема „Кирил Христов. Личност и дело” (1972) и става кандидат на филологическите науки, ст.н.с. I ст. от 1982 г., дфн от 1987 г. Сътрудничи на в. „Литературен фронт”, сп. „Септември”, сп. „Пламък”, сп. „Литературна мисъл” и др. Член на БКП, член на СБП. Автор на книгите „Профили в черно и бяло. Литературно-критически очерци” (1966); „Кирил Христов. Литературно-критически очерк” (1967); „Критически делници” (1972); „Певец на своя живот. Книга за Кирил Христов” (1974); „Силуети. Литературно-критически очерци” (1976); „Критика и литературен живот. Очерци” (1977; 1980); „Историята като жива памет. Статии” (1979); „Избрани страници” (1983); „Разтворената книга. Тенденции в развитието на разказа и повестта след 9 септември 1944 г.” (1983); „Словото творец. Литературно-критически очерци” (1985); „Димитър Димов” (1987), на много статии, съставител на редица книги за български писатели. Редактира съчинения на К. Христов, Н. Ракитин, Д. Димов.


Публикации:


За Кръстьо Куюмджиев:

ИДЕИТЕ НА КРЪСТЮ КУЮМДЖИЕВ ЗА ИСТОРИЯТА, ЛИТЕРАТУРАТА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО/ автор: Панко Анчев/ брой 40 май 2012

БЪДЕТЕ КАТО МОЦАРТ!/ автор: Людмил Симеонов/ брой 103 февруари 2018

ПОРТРЕТИ С МАСЛЕНИ БОИ/ автор: Панко Анчев/ брой 109 септември 2018