БАЛКАНДЖИЯ

Матей Шопкин

БАЛКАНДЖИЯ

                  На Васил Недялков

А аз напуснах някога Балкана,
напуснах бездни, преспи, върхове.
И тръгнах с романтичната закана
да търся непознати светове.

По своя път какво ли не изпитах?
Премръзвах пред залостени врати,
кълба от предразсъдъци разплитах
и примки от вражди и клевети.

Но въпреки невяра, злост, обида
и удари под кръста и в гърба -
вървях напред! И храма на Темида
превърнах в моя съвест и съдба.

И вдъхновен от клетвени тиради
или от тежки размисли превит,
аз помнех тетевенските грамади
и пролетните приливи на Вит.

Дори по чужди пътища понесен
далеч под африканските звезди,
аз помнех като съкровена песен
речта на мойте български деди.

Аз помнех как бушува нощна сприя
и как изгрява светлозарен ден.
И - белокос, останах балканджия,
завинаги с България сроден!..

1994


В ТРИНИДАД

                            На Генчо Стоев

Къде са харманлийските тополи?

Пред тебе палмите на Тринидад
крепят небето на високи стволи.
И вятърът със стъпки на пират
върви през екзотичните треви.
Ти гледаш от балкона на хотела
как залезът над тропика кърви.
И може би, далечен път поела,
пътува твойта мисъл по земята,
пътува без забрани по света,
пътува, за да разбере цената
на златото, кръвта и любовта.
При тебе идва като стар познат
неразгаданият въпрос: Защо ли
сред палмовия здрач на Тринидад

белеят харманлийските тополи?

1973, Куба


ВЪЗМОЖНОСТ

             На Георги Велев

Ако исках,
               можех да стана
една сухоземна мида…
Ще забравя всяка измяна,
всеки гняв и всяка обида.
Ще се заключа
                в къща от слюда,
в чаршафена пяна ще плувам.
И няма да питам:
- Не е ли заблуда
това, че с ъ щ е с т в у в а м?
Няма да питам
                  защо мухите
в тишината са най-смели.
Няма да мисля
                 защо до скалите
живеят и мекотели.
Косопадът и гладката кожа
ще ми бъдат
                 върховна грижа.
За друго няма да се тревожа
и стихчета ще каканижа.
А когато,
             за първи път нервен,
от този свят си отида,
изгладнелите черни червеи
ще си кажат:
- Каква вкусна м и д а!..

1962


ПЕСЕН ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ТАВАНИ

                     На Георги Константинов

Да, вече си отива младостта ни.
Утихва буйната ни кръв, но пак
таваните, студентските тавани
изгряват в споменния полумрак.

И пак ни вдигат луди асансьори
нагоре - към последния етаж.
А по-нататък: ясните простори
и гордия ни вик: „Светът е наш!”

Светът е наш! - повтаряхме Поета
от своята призвездна висота.
И всеки порив бе висок и светъл,
и чиста - всяка мисъл и мечта.

Не бяха вечери, а сини птици,
не бяха нощи, а безкраен спор.
И жажда. И разискрени зеници.
И музика от многострунен хор.

Но вече си отива младостта ни.
И само в спомени и в стихове
остават те: студентските тавани,
където бяхме млади богове.

1986


НАДЕЖДА

                        На Григор Ленков

Един поет си тръгна много рано,
един поет със слънчева душа.
И всичко светло, хубаво, мечтано
с последните му стъпки оглуша.

Изчезнаха зад хълмите конете,
с които той препускаше в зори.
И звънките тръби на ветровете
заглъхнаха в бездънни пещери.

Сълзи от белите брези се ронят,
не пеят птици, не шумят жита.
И само глухо тътне небосклонът
от траурния грохот на пръстта.

По бузите ни мъката се сцежда,
душите ни се пълнят с леден мрак.
Но зрее в този мрак една надежда,
че той при нас ще се завърне пак.

Любвеобилен, трепетен, сърдечен,
с походка плавна, с къдрава коса,
ще се завърне като стих, изсечен
върху самите вечни небеса!..

1985


СЕЗОНИ

            На Димитър Златев

Пролетен вятър бушува,
          звън от скалите се рони,
слънцето жадно целува
          белите цъфнали клони.

Лятото с огнени шпори
          пали пожари в простора,
всичко трепти и говори:
          - Жътва е, жътва е, хора!

Тихом под свода небесен
            като на сватба засмяна
идва и златната есен
            с песен и пъстра премяна.

Идва и бялата зима
            с коледна тежка одежда
и ни предсказва, че има
            Вяра, Любов и Надежда.

Грее над мен необята,
            пеят пред мен върховете:
„Слушай гласа на земята,
            за да не сбъркаш, поете!”

2006


СЪДБА

                    На Димитър Вачев

Това е нашата съдба: да бъдем
изтръгнати от кремъка искри;
да бъдем съдени, когато съдим,
да бъдем зли, когато сме добри;
да носим хубава и лоша слава,
да имаме и доблест, и кураж;
ако светът сега не ни познава,
да вярваме, че утре ще е наш!

1968


ТРЕВОЖНИ ВЪПРОСИ

              На Димитър Христов, автор
              на книгата „Български видения”

Приятели, държавници, учители
и вие, знайни и незнайни хора,
кажете, моля ви: ще ми простите ли,
че в мен тежи мъчителна умора
от тези тъжни и безсънни бдения
за моята страдалческа Родина?
Кому са нужни „Български видения”,
когато всеки гледа към чужбина?

Приятели, съратници, строители
и вие, знайни и незнайни хора,
нима ще станем равнодушни зрители
и грозни знаменосци на позора,
от който гаснат жажди и копнения,
и чувствата за род и за Родина?
И зли пророчества, и зли знамения
надвисват като гибелна лавина?

Приятели, поборници, будители
и вие, знайни и незнайни хора,
кажете, моля ви: ще позволите ли
да продадем земята и простора
на древните си родови владения
от Дунава до Странджа и Пирина?
И тези вечни „Български видения”,
в които свети думата Родина?

2000