ДОНА АННА

Александър Седов

превод: Красимир Георгиев

ДОНА АННА

              Посвещава се на поета Александър Блок,
             братовчед на моята прабаба.

Студ и задух в спалнята голяма…
Командорът крачи, свил юмрук…
Страшно, страшно става, дона Анна!
Мраморният мъжки гняв е тук…

Под дантели рамото се мярка,
ледено и бяло като скреж.
После я обземат тръпки жарки,
тялото й се превръща в пещ.

Но какво тревожи дона Анна?
Той добър ли е, или е лош?
За гърдите, твърди като мрамор,
нежната коприна става нож!

На колене сред семейно ложе
дона Анна страдаща стои:
„Ех да може само, мили Боже…
Таз горчива чаша отмени!”

Но не Бог й гръмко отговори -
скрито е небето в черни дни…
Ехото в покоите повтори:
- Обърни се и ме погледни!

Как да гледа с тази изневяра?
Как лицето си да вдигне тя?
В спомен за свещен обряд за вярност
брачният й пръстен запламтя.

Смъртен студ душата й обхвана,
безнадеждност в мозъка звучи…
И отново гръмна ехо в спалня:
- Погледни ме и не крий очи!

Сякаш е вдовица, изкушена
похотта си в гроб да сподели…
През сълзи се вижда в рай сгодена,
но венецът в мозъка кърви.

Смърт пълзи в душата й печална,
срам не може да се заличи…
Гръм гърми сред полумъртва спалня:
- Погледни мъжа си ти в очи!

Като кукла поглед преобърна
и съзря тя белия му лик,
после Анна в мрамор се превърна,
чу градът последния й вик…

—————————–

ДОННА АННА

             Посвящается поэту Александру Блоку,
             двоюродному брату моей прабабки.

Холодно и душно в пышной спальне,
Командор гремит ногами в пол…
Страшно, страшно, страшно Донне Анне!
Белый мрамор к ложу подошёл…

Тело холодеет под рубашкой,
Всё белей под кружевом плечо…
Как по мрамору вдруг жаркие мурашки,
Что же так внутри ей горячо?

Что же Донну Анну возбуждает?
Близко-жарок он иль холодно-далёк?
И соски вдруг, твёрдые как мрамор,
Ощущают остро нежный шёлк.

На коленях посредине ложа
Женщина пряма как шест стоит;
,,Если только можешь Авве Отче,
Чашу эту мимо пронеси!!!”

Но не Бог ответил Донне Анне -
Сводом склепа скрыты небеса…
И раздалось эхом в пышной спальне:
- Повернись и посмотри в глаза!

Как смотреть теперь, после измены?
Шея онемела и лицо…
И в глазах обряд их обрученья,
И пылает на руке на руке кольцо.

Смерть стучится в душу Донне Анне,
Ни сбежать, ни спрятаться нельзя…
Снова эхом в охладевшей спальне:
- Взгляд не прячь и посмотри в глаза!

Как смотреть вдове, обет поправшей?
Тело похотью превращено в погост…
И сквозь слёзы видно их веньчанье
И венец огнём вонзился в мозг.

Смерть заходит в душу Донне Анне
И остановить её нельзя…
Гром рычащий в омертвевшей спальне:
- Посмотри же мужу ты в глаза!!!

Голова как кукла повернулась,
И узрела Анна белый лик,
И сама в миг в мрамор обернулась,
И услышал город её крик.