Василий Тредиаковски

Василий Кирилович Тредиаковски (Тредияковски) [22. 2 (5.3). 1703, Астрахан, - 6 (17). 8. 1768, Петербург] е руски поет и преводач, представител на класицизма. Първият руски учен филолог и теоретик на литературата, ерудит. Роден в семейството на свещеник. Учи в Славяно-гръко-латинската академия (1723-1726) и в Сорбоната (1727-1730). През 1730 г. издава превод на алегоричния френски роман на П. Талман «Езда към острова на Любовта» с приложени собствени любовни стихове; и едното, и другото е написано на «прост» руски слог, за разлика от високия слог, ориентиран към църковнославянския. От 1733 г. е секретар на Академията на науките; през 1745 -1759 г. - професор в Академията. В трактат (1735) предлага силаботоническата система на стиха. През 1748 г. публикува «Разговор за ортографията» - първият в руската наука опит за изучаване на фонетиката на руската реч; теорията си за поетичния превод излага в сборника «Съчинения и преводи в стихове и проза» (1752, т. 1-2), където влиза и стихотворният му превод на «Поетическо изкуство» на Боало. Превежда в проза историческите трудове на Ш. Ролен «Древна история» (1749-1762, т. 1-10) и «Римска история» (1761-1767, т. 1-16) и като допълнение към тях - «История на римските императори от Август до Константин» (1767-1769, т. 1- 4) на ученика на Ролен - Кревие. Главното произведение на късния Тредиаковски е стихотворната преработка на френския прозаичен роман на Фенелон «Приключенията на Телемах» (публикуван през 1766 г. под заглавие «Тилемахида»). В този превод е използван разработеният от Тредиаковски руски дактило-хореен хекзаметър, използван по-късно от Н. Гнедич и В. Жуковски в преводите им на Омир. Философската му поема «Феоптия» (1750-1753) и пълната стихотворна преработка на Псалтира (1754) остават в ръкопис. Не среща подкрепата на дворянството, през 1759 г. е уволнен от Академията, последните си години прекарва в нищета. Умира, забравен от всички, без средства, без ученици. Погребан е в Смоленското гробище в Петербург.


Публикации:


Поезия:

ЛЮБОВНА МЪКА ОТ РАЗДЯЛА/ превод: Георги Ангелов/ брой 38 март 2012

РУСКИ ПОЕТИ - XVIII ВЕК/ превод: Красимир Георгиев/ брой 50 април 2013

ГОТОВ НА ВСИЧКО БЕ ЗА НЕЯ ТОЗИ МЪЖ…/ превод: Иванка Павлова/ брой 119 юли 2019