ПАМЕТНИК НА СЕЛОТО ВДИГНЕТЕ

Николай Мелников

превод: Дафинка Станева

ПАМЕТНИК НА СЕЛОТО ВДИГНЕТЕ

Паметник на селото вдигнете
на Червения площад в Москва.
Там ще бъдат старите дървета,
ябълки сред сухата трева.

Ще стои там изкривена хата
с рухнал вход, с изстинало сърце.
Майка на войник - в ковчег изпратен -
със позорна пенсия в ръце.

Грънци на прогнилата ограда,
педя от неразорана пръст -
символ на полето безотрадно,
изоставен там околовръст.

Нека да изплаче в скръбен порив
хармонистът - все неизтрезнял -
непонятната ни руска орис -
плач затрогващ, вятър зазвънял.

Редом и децата ще застанат,
дето раснат още в селски скут.
Че в наследство пак ще им се падне,
както вчера - черен робски труд.

И жените, стихнали на пейки,
както винаги, ще си седят -
със ботуши, с топли антерийки,
с поглед, ненамиращ вече път.

Паметник на селото вдигнете -
покажете ни веднъж на нас
как без гняв, покорно, безответно
то очаква своя смъртен час.

С кости потрошени, с морни жили -
няма ни протести, ни борба.
Има само: “Господи, помилуй!”,
вяра в справедливата съдба.

Паметник на селото вдигнете
на Червения площад в Москва.
Там ще бъдат старите дървета,
ябълки сред сухата трева.

—————————–

МОЛБА

Паднал, аз ще заспя и ще чуя в небето широко
плач на близки, приятели, псалми, запети за мен.
Ще ликува душата, летейки високо, високо
като вик на неволник, към къщи избягал от плен.

Ще ликува душата с надежда за мир и спасение,
но какво ли я чака - отникъде никакъв знак.
Аз немалко греших, не търсех смирен утешение,
но прости ми, о, Боже, към тебе стремях се все пак.

Ще пътува душата. А вече студеното тяло
от Москва ще откарат в далечния горски мой край
на обраслото гробище, под песекинята бяла,
дето близки ме чакат да легна с тях в селския рай.

Врагове и приятели - всички, които обидих -
днес простете ми. Моля ви само това:
безразличен за вас или скъп от света си отидох,
поменете ме със свещица над мойта глава!

1997

—————————–

ЩЕ СЕ ВЪРНА

Прощавайки се, гледаше ме ти
тъй, както Ярославна се прощава с Игор -
на бял кон пред съдбовните врати,
отивайки с дружината на гибел.

Не на война аз тръгвах, не на бой.
Но ти ме гледаше с такава горест,
че гдето да се взирах без покой,
все виждах погледа ти - син прозорец.

Жените руски гледаха така,
когато губеха мъжете верни.
И, уморени от молби, тъга,
без жал обличаха одежди черни.

Към манастир не бързай, мила, ти.
Аз ще се върна със зората рано.
Душата ми е в теб. Без нея тих,
блуждаещ огън тук ще си остана.

Сбогувайки се, гледаше ме мен,
тъй, както Ярославна се сбогува с княза.
След този изнуряващ тежък ден
без теб животът ми е чужд и празен.

Добре поднавам този женски знак
какво в Русия означава вечно.
Дори пълзейки, ще се върна пак
и няма никой тук да ми попречи.

—————————–

ОГЪНЧЕ

Надалече от хора, далече от пътя
аз в снега се изгубих, в нощта заблуден.
Но в студения мрак трепна пламък оскъден,
в кратък миг се стопи, но изгря пак пред мен.

И, добрал се до него, да вярвам не смеех,
че в полята на Рус - шир, безкрай, необят -
за объркали пътя си туй огънче грее
и душите им пази на земния свят.

То в тъмата гори като бяло спасение,
сякаш Бог го запали за всичките нас -
за сгрешилите пътя души простудени
будно огънче грее в спасителен час.

И тълпят се край огъня хората грешни.
Мълчаливо очакват зора да зори.
И без думи душата отдъхва с надежда:
топлина да струи, светлина да гори.

Ще се свърши нощта - тази тъмна стихия.
Ще поемат по пътя си хората пак.
Ти гори, огън жив, ти, душа на Русия
като ясна звезда, засияла сред мрак.

То гори в мрака чер като бяло спасение,
сякаш Бог го запали за всичките нас -
за сгрешилите пътя души простудени
будно огънче грее в спасителен час.


ПОСТАВЬТЕ ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве!
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.

И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсии в руках!

И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.

И пусть поет в тоски и боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной русской доле
Под тихий плач и ветра свист!

Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях еще растут -
В наследство им на белом свете -
Все тот же черный рабский труд!

Присядут бабы на скамейку,
И все в них будет как всегда:
И сапоги, и теплогрейки,
И взгляд потухший „ в никуда”!…

Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждет свой смертный час!

Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы -
Одно лишь:”Господи, помилуй!”
И вера в праведность судьбы.

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве!
Там будут старые деревья,
И будут яблоки в траве.

—————————–

ПРОСЬБА

Упаду и усну и из далей далеких услышу
Плач друзей и родных и псалмы, что споют надо мной.
Возликует душа, поднимаясь все выше и выше,
Как ликует невольник, бегущий из плена домой!

Возликует душа от надежды на свет и спасенье,
Только что ее ждет - в этой жизни узнать не дано.
Я немало грешил, и не там я искал утешенье,
Но прости меня, Боже: к Тебе я хотел все равно.

Будет путь у души, а чужое, холодное тело
Привезут из Москвы в те глухие, лесные края,
Где заросший погост утопает в черемухе белой,
Где родные лежат, где с родными останусь и я…

Все друзья и враги, все, кого я обидел когда-то
Вы простите меня, и просить об одном вас хочу:
Будет вам тяжела иль совсем безразлична утрата,
Все равнож вы хоть раз помяните, поставьте свечу!…

1997

—————————–

Я ВЕРНУСЬ

Прощаясь, ты смотрела на меня,
Как Ярославна с Игорем прощаясь,
Когда он сел на белого коня,
С дружиной на погибель отправляясь.

Я уходил не в бой, не на войну,
Но взгляд твой был такой наполнен болью,
Что и теперь, когда бы не взглянул,
Лишь синий взгляд твой вижу пред собою.

Так женщины смотрели на Руси,
Когда навек любимого теряли,
Когда, устав просить и голосить,
Без сожаленья косы подстригали.

Но в монастырь, родная, не спеши:
Ведь я вернусь однажды на рассвете,
Душа моя - в тебе, а без души
Какой мне смысл блуждать на белом свете?..

Прощаясь, ты смотрела на меня,
Как Ярославна князя провожая,
И с этого мучительного дня
Вся жизнь моя мне без тебя чужая.

Я точно знаю этот женский взгляд
И что он на Руси обозначает,
Но я вернусь, хоть приползу назад,
И в этом мне никто не помешает…

—————————–

ОГОНЕК

Вдалеке от людей, вдалеке от дорог
Я в ночи заплутал, я в снегах затерялся,
Но в простуженной тьме вдруг мелькнул огонек,
На мгновенье пропал и опять показался.

Я побрел на него, я поверить не мог,
Что в российских полях, без конца и начала,
Для таких же, как я, здесь горит костерок,
Чтобы чья-то душа в темноте не пропала…

Как спасенье, горит в темноте огонек,
Будто Бог его нам, заплутавшим, зажег…
Всем, что сбился с пути, кто устал и продрог,
Как спасенье, горит в темноте огонек.

И сидит у костра всякий разный народ.
Молчаливо сидит в ожиданье рассвета.
И не хочется слов - пусть душа отдохнет,
Только б было тепло и хватало бы света.

А закончится ночь, побредем не спеша
И направится каждый своею тропою.
Так, гори, огонек, как России душа,
Среди белого света, объятого тьмою.

Как спасенье, горит в темноте огонек,
Будто Бог его нам, заплутавшим, зажег…
Всем, что сбился с пути, кто устал и продрог,
Как спасенье, горит в темноте огонек.